Vad tycker du om Lidingö?

För Moderaterna är det viktigt att vi har en levande och relevant politik. Därför vill vi lyssna på Lidingöborna och ta till oss vad du som Lidingöbo tycker att vi ska prioritera.

Om du inte erhållit vår enkät, så tryck på följande länk och lämna in dina synpunkter.

http://bit.ly/lyssnapalidingo

Alternativt kan du ladda ned en fysisk version av enkäten som du kan skriva ut och posta in till oss. Följ då de angivna instruktionerna på den fysiska enkäten som du skrivit ut.

Stort tack för din medverkan

Anna-Carin Pehrson

Ordförande för Lidingömoderaterna

Nyheter

Tack till hjältar!

Bästa Moderatmedlem, Jag blir så otroligt stolt när jag ser hur vi Lidingöbor kämpar oss igenom denna kris. Varje dag dyker det upp nya initiativ från olika grupper så att den mycket speciella situationen kan bli lite bättre för oss alla. Mina tankar går till hjältarna inom Lidingö Stad som kämpar på dygnet runt så att den kommunala servicen …

Morgondagens medelmsmöte med Peder Hagen ställs in

Det medlemsmöte som skulle genomförts imorgon (13/3) med Peder Hagen, gruppledare och 1:e vice ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden, kommer tyvärr att ställlas in med anledning av Coronavirusets spridning. Vi kommer att återkomma med nytt datum för medlemsmötet senare under våren.

Daniel Källenfors sammanfattar

I förra veckan var det kommunstyrelse och då beslutades det om att införa valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna. Dessutom beslutades det att gå ut på markanvisning i Högsätra samt så informerades det om Lidingö stads arbete för att minimera spridningen av Coronaviruset. Se klippet med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors här nedan!

Kalendarium

Mars

8/3 Lidingömodeteraternas årsmöte 2020

Plats: Lidingö stadshus

April

16/4 Johan Forsell talar om moderaternas rättspolitik

Plats: kommuniceras närmare inpå medlemsmötet.

Tid: kommuniceras närmare inpå medlemsmötet.

Bli medlem!

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Vi behöver dig som medlem. Du gör alltid skillnad! 


Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter uppgår årsavgiften till 270 kronor.
Läs mer vad ett medlemskap i Moderaterna ger dig.

Vill du bli medlem? Fyll i dina uppgifter här.

Är du redan medlem? Förnya ditt medlemskap här.

Politik

MODERATERNA SLÅR VAKT OM LIDINGÖ – OCH LÅTER ÖN FÖRBLI UNIK

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt‐, bad‐ och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som skapar Lidingös särprägel. Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. De beslut som fattas av politiker i staden är viktiga för Lidingöborna. Vi ska alltid komma ihåg att vi fått förtroendet att arbeta för att tillvarata deras intressen. Besluten handlar om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. I de beslut vi moderater är med och fattar verkar vi för att förbättra Lidingöbornas vardag och möjligheter att bo och verka på Lidingö, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande. Vi tar ansvar för hela Lidingö.

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin samt låga skatter. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. Med en låg kommunalskatt får Lidingöborna en större frihet att själva prioritera sina liv och med mindre politisk inblandning.

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättsstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet. Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har den en särställning bland våra värderingar. Ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn, arbete, bostad, fritid och mycket annat. Det offentliga måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

Vi vill låta Lidingö vara unikt.