Vad tycker du om Lidingö?

För Moderaterna är det viktigt att vi har en levande och relevant politik. Därför vill vi lyssna på Lidingöborna och ta till oss vad du som Lidingöbo tycker att vi ska prioritera.

Om du inte erhållit vår enkät, så tryck på följande länk och lämna in dina synpunkter.

http://bit.ly/lyssnapalidingo

Alternativt kan du ladda ned en fysisk version av enkäten som du kan skriva ut och posta in till oss. Följ då de angivna instruktionerna på den fysiska enkäten som du skrivit ut.

Stort tack för din medverkan

Anna-Carin Pehrson

Ordförande för Lidingömoderaterna

Nyheter

Daniel Källenfors sammanfattar

I måndags beslutade kommunstyrelsen om att påbörja planeringen för Canada bygg-tomten. Dessutom kom det preliminära bokslutet som var starkt och en utvärdering av stadshusprojektet. Titta på kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors kommentera dessa frågor här nedan!

Moderata seniorer möter Daniel Källenfors

”Kommunerna behöver inte mer pengar”, så löd rubriken på en debattartikel den 21 december i SvD av Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande Lidingö. På Lidingö sänker vi skatten med 30 öre inför 2020. Samtidigt så är det nästan hundra kommuner som höjer skatten. De anser att det behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag och …

Ordförande har ordet – Januari 2020

Bästa Moderatmedlem, Välkommen till ett nytt år med Moderaterna! Moderaterna behövs mer än någonsin i dagens samhälle! Med fortsatt ökning av våld, gängkriminalitet vilket skapar otrygghet, räcker inte tomma fraser om hur allt kommer att ordna sig till det bästa. Politiker ska inte själva utföra polisiärt arbete, utan självklart hålla sig långt därifrån – men …

Kalendarium

Februari

12/2 Styrelsemöte, Lidingomömoderaterna

13/2 Moderata seniorer – Effektiv budgethantering med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors

Plats: Lidingö stadshus, lokal: Fjäderholmarna

Tid: 13.45

19/2 MUF Lidingös årsmöte 2020

Plats: Lidingö stadshus, lokal: Baggeby

20/2 Johan Forsell talar om moderaternas rättspolitik

Plats: kommuniceras närmare inpå medlemsmötet.

Tid: kommuniceras närmare inpå medlemsmötet.

Mars

8/3 Lidingömodeteraternas årsmöte 2020

Plats: Lidingö stadshus

Bli medlem!

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Vi behöver dig som medlem. Du gör alltid skillnad! 


Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter uppgår årsavgiften till 270 kronor.
Läs mer vad ett medlemskap i Moderaterna ger dig.

Vill du bli medlem? Fyll i dina uppgifter här.

Är du redan medlem? Förnya ditt medlemskap här.

Politik

MODERATERNA SLÅR VAKT OM LIDINGÖ – OCH LÅTER ÖN FÖRBLI UNIK

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt‐, bad‐ och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som skapar Lidingös särprägel. Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. De beslut som fattas av politiker i staden är viktiga för Lidingöborna. Vi ska alltid komma ihåg att vi fått förtroendet att arbeta för att tillvarata deras intressen. Besluten handlar om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. I de beslut vi moderater är med och fattar verkar vi för att förbättra Lidingöbornas vardag och möjligheter att bo och verka på Lidingö, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande. Vi tar ansvar för hela Lidingö.

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin samt låga skatter. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. Med en låg kommunalskatt får Lidingöborna en större frihet att själva prioritera sina liv och med mindre politisk inblandning.

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättsstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet. Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har den en särställning bland våra värderingar. Ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn, arbete, bostad, fritid och mycket annat. Det offentliga måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

Vi vill låta Lidingö vara unikt.