För Moderaterna är det viktigt att vi har en levande och relevant politik. Därför vill vi lyssna på Lidingöborna och ta till oss vad du som Lidingöbo tycker att vi ska prioritera.

Om du inte erhållit vår enkät, så skriv in följande länk och lämna dina synpunkter.

http://bit.ly/lyssnapalidingo

Stort tack för din medverkan

Anna-Carin Pehrson

Ordförande för Lidingömoderaterna

Senaste nyheter

Visa alla nyheter