Politik

MODERATERNA SLÅR VAKT OM LIDINGÖ – OCH LÅTER ÖN FÖRBLI UNIK

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt‐, bad‐ och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som skapar Lidingös särprägel. Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. De beslut som fattas av politiker i staden är viktiga för Lidingöborna. Vi ska alltid komma ihåg att vi fått förtroendet att arbeta för att tillvarata deras intressen. Besluten handlar om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. I de beslut vi moderater är med och fattar verkar vi för att förbättra Lidingöbornas vardag och möjligheter att bo och verka på Lidingö, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande. Vi tar ansvar för hela Lidingö.

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin samt låga skatter. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. Med en låg kommunalskatt får Lidingöborna en större frihet att själva prioritera sina liv och med mindre politisk inblandning.

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättsstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet. Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har den en särställning bland våra värderingar. Ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn, arbete, bostad, fritid och mycket annat. Det offentliga måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

Vi vill låta Lidingö vara unikt.

Nyheter

Ordförande har ordet – oktober 2020

Bäste Moderatmedlem,  Oktober blev en mörk start för oss moderater som värdesätter allas lika värde med avslöjandet av Hamid Zafar som omedelbart fick lämna Moderaternas integrationskommission. Värdegrunden skakade om oss ännu en gång av Paris som utsattes för en terrorattack mot yttrandefrihet, mot det öppna samhället och mot hela den västerländsk civilisationen. Frihet och demokrati …

Ordförande har ordet – September 2020

Bäste Moderatmedlem, rivstart är ordet för hur Lidingömoderaterna arbetat direkt efter sommaruppehållet! Medlemsmöte Vi hade medlemsträff den 12 september i Stadshuset. Daniel Källenfors berättade om aktuell politik, d.v.s de otäcka ungdomsrånen, samarbete med polis och frivilliga organisationer som nattvandring och grannsamverkan samt gav en kort sammanfattning kring vilka aktuella frågor de olika nämnderna arbetar med …

Bli medlem!

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Vi behöver dig som medlem. Du gör alltid skillnad! 


Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter uppgår årsavgiften till 270 kronor.
Läs mer vad ett medlemskap i Moderaterna ger dig.

Vill du bli medlem? Fyll i dina uppgifter här.

Är du redan medlem? Förnya ditt medlemskap här.

Kontakt

Vi arbetar för att göra Lidingö till en ännu bättre kommun att leva och verka i.
Vill du komma i kontakt med oss?

Anna-Carin Pehrson
Ordförande Lidingömoderaterna
acpehrson@hotmail.com