Daniel Källenfors sammanfattar – april

Kommunstyrelsen i april hölls digitalt för att minska smittspridningen av Coronaviruset. På mötet beslutades det om en ny handbollshall i Gångsätra, att ansöka om dispens från strandskyddet för att Ekholmsnäs golf ska kunna flytta två hål samt att stadens årsredovisning godkändes. Se Daniel Källenfors sammanfattning nedan!

Daniel Källenfors sammanfattar

I förra veckan var det kommunstyrelse och då beslutades det om att införa valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna. Dessutom beslutades det att gå ut på markanvisning i Högsätra samt så informerades det om Lidingö stads arbete för att minimera spridningen av Coronaviruset.

Se klippet med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors här nedan!

Daniel Källenfors sammanfattar

I måndags beslutade kommunstyrelsen om att påbörja planeringen för Canada bygg-tomten. Dessutom kom det preliminära bokslutet som var starkt och en utvärdering av stadshusprojektet. Titta på kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors kommentera dessa frågor här nedan!