Inbjudan till utomhusträff

Bäste Moderatmedlem,

Vi är redan inne i sensommaren som slutar med en riktig värmebölja!

Men ljuset om kvällarna blir kortare och hösten tar snart vid.

I vårt brev inför sommaren berättade vi bl.a om hur vi hanterat Coronan, skattesäkningen och ombyggnationer.

Vi nämnde också att vi längtar efter att kunna ses fysiskt och prata politik. Vi vet nu att utvecklingen just nu varit låg med smittade fall, vilket ger oss den möjligheten vi hoppades på, nämligen att få träffas utomhus och med distans. Vi ska givetvis respektera fortsatta gällande förhållningsregler som myndigheterna uppmanar till.

Vi kommer att informera om de våld incidenter som har hänt på ön under den senaste tiden och vad Staden gör och den moderata hållningen.

Därutöver vill vi berätta om den enkät som genomförts, om arbetet i olika arbetsgrupper som startat så att ni alla är uppdaterade. Enkätsgruppernas arbete är färdigt i slutet av november och då kommer vi ha ett nytt möte och presenterar resultaten.

Vi vill också ge er möjligheten och att träffa våra nya medlemmar som gärna i framtiden vill arbeta aktivt för Moderaterna samt de nya ersättare för äldre nämndeman som inte har kunnat tjänstgöra.

Vi hälsar dig därmed varmt välkommen för en utomhusträff.

Dag:  lördag den 12:e september

Kl: 15.00

Plats: ”Pocket” i Stadshuset där vi abonnerat hela restaurangen med vidhängande terrass.

Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg.

VÄLKOMMEN!

Anna-Carin Pehrson, Ordförande Lidingömoderaterna                                                       
Daniel Källenfors, Kommunstyrelsens ordförande

Lidingömoderaternas Medlemsbrev #1

Bästa Moderatmedlem,

2020 har helt överskuggas av Coronapandemin och dess följder. Det kommer ta många år att återhämta sig, även på Lidingö. Vår målsättning är oförändrad. Vi skall vara Sveriges mest välskötta kommun!

Coronapandemin slog till med hela sin kraft under mars månad och har sedan dess präglat hela världen, så också Lidingö. Vi var en av de första kommunerna att aktivera kommunen centrala krisledning för att snabbt och effektivt kunna hantera de nya frågeställningarna. Lidingö stads fokus har legat på att dels bistå omsorgen på alla sätt vi kan, dels säkerställa att så få som möjligt av våra äldre drabbas av sjukdomen. Redan i ett tidigt skede iordningställdes Högsätrahuset för att fungera som vårdinrättning för de äldre på Lidingö som blivit smittade.

Regeringens strategi att bekämpa covid-19 har hela tiden utmålas som den enda rätta. Alla andra länder i världen har fel och vi, Sverige, är det enda landet som har rätt. Nu börjar strategin mer och mer ifrågasättas på bred front. Dödstalen ligger idag i början på juni på 6:e högsta i världen per capita. Vi har en regering som är oförmögen att arbeta fram en ny strategi med masstestning och smittspårning. I allt som varit tungt under våren har Moderaterna stått upp och hållit en stabil linje. Moderaterna har visat styrka att reagera och komma med konkreta förslag till förändringar och jagat en regering som är oförmögen att agera.

Moderaterna har också visat likadan styrka på Lidingö i den lokala politiken.

År 2020 började med att Lidingömajoriteten lade en budget med fokus på kärnverksamheten, ordning i ekonomin och som möjliggjorde en skattesänkning på 30 öre. Därmed uppfyllde vi löftet till Lidingöborna om en skattesänkning på 50 öre under mandatperioden. Vi har ändrat kommunens styrmodell och ledning det sista året. Samtidigt har kvaliteten i skolan och övrig verksamhet förbättras. Medarbetar trivseln ökat för kommunens anställda. Högre kvalitet i servicen och samtidigt lägre skatt är bra moderat politik.

Gymnasieskolorna har varit stängda sedan i mars. Distansundervisning har överlag fungerat väl och det har märkts att vi är årets digitaliserings kommun. Våra lärare har varit fantastiska!

Som följd av Coronapandemin har flera företag och föreningar på Lidingö drabbats hårt ekonomiskt. Lidingö stad har försökt på en rad olika sätt att stötta näringslivet på ön. Bland annat har en av stadens bilar lånats ut till Lidingö Näringsliv så att hemleveranser av olika slag kan göras. Staden har också gett uppskov på hyresbetalningar, tillsynsavgifter med mera. Föreningslivet har i år fått sitt aktivitetsstöd utbetalt i förskott för att säkerställa goda möjligheter till sysselsättningar på fritiden för barn och unga.

Det mest konkreta för Lidingöborna sista halvåret är nog ombyggnation av Vallen till 400m bana och en ny fullstor idrottshall i Torsvik. Vi har en investeringsskuld inom idrottssegmentet som vi nu arbetar långsiktigt med att lösa.

Vad gäller Lidingö Centrum fortsätter dialogen med ägaren. De finansiella förutsättningarna för handelsytor redan innan Corona har gjort att ägaren ser över alternativa utvecklingsstrategier. Vi återkommer om detta.

Vi har gått ut med en markanvisningstävling för Högsätra där vi söker efter exploatörer som vill utveckla området till ett högattraktivt område med höga kvalitetskrav. Området kring gamla Lidingö Sjukhus skall bli ett trivsamt bostadsområde med ett hus för vård och omsorg.

Moderatföreningen och våra förtroendevalda i Stadshuset arbetar mycket nära varandra. Genom att vår förening växer kontinuerligt så bygger vi vår styrka för framtiden. Ett viktigt redskap för framtiden är det arbete som dominerats av en stor enkät vi har genomfört. Vi har nu ett grundligt arbetsmaterial med analysresultat ifrån enkätsvaren och även material ifrån alla de öppna svaren samt resultaten ifrån de samtliga djupintervjuer. Vi återkommer med detaljer men Lidingöborna trivs väldigt bra på Lidingö vilket är trevligt med tanke på att moderaterna alltid har styrt ön.

Vi går nu vidare i fas 2 med arbetsgrupper inom olika politikområden med detaljerade tidsplaner att följa. Medlemmarna kommer bjudas in för dialog och inspel i processen. Arbetet ska mynna ut i en ny politisk handlingsplan och redovisas på nästa årsmöte som sker den 21:e februari 2021, då beslut skall fattas.

Kommunikation är A och O i politik.

Vi måste höras, synas och lyssna in för att kunna fatta bra beslut. Många av oss under våren fått lära in nya digitala arbetsformer. Moderaterna var drivande i länet till beslutet att kunna ha nämndmöten digitalt. Det är viktigt för demokratin att verksamheten kan fortsätta fungera trots utmaningarna.

Nedan olika digitala plattformar för moderat politik;

 •  Vi har under våren haft kommande både ”webbinarium” d.v.s föreläsningar och utbildningar digitalt. Som medlem kan du ta del av dem via intranätet på moderaterna.se. Där kan du se och lyssna på våra moderata talesmän för olika områden på riksnivå.
 • För dig som vill följa moderata nyheter i länet finns ”lag08” på Facebook. En sluten grupp endast för medlemmar och vill du gå med skriv till Anna-Carin så släpper hon in dig.
 • Vår egen webbsida, lidingömoderaterna.se arbetar med att täcka vad som sker i föreningen. Använd vår webbsida som hela tiden utvecklas!
 • Lidingömoderaternas Facebooksida är också viktig. Glöm inte bort att dela inläggen och bjuda in dina vänner att ”gilla” moderaterna. Det är ett bra verktyg för oss att nå ut med vår politik.

Digitaliseringen fortsätter med oförminskad kraft och har givit oss möjlighet att kommunicera och informera snabbt till mycket låga kostnader. Trots det vill vi undersöka möjligheten att komplettera detta med ett tryckt Informationsblad.

Vi längtar alla efter att kunna ses fysiskt och prata politik. Vårt nuvarande sätt att leva känns så torftigt. I skrivande stund vet vi inget om pandemins utveckling efter sommaren, men vi planerar ett medlemsmöte den 12:e september på någon av våra konferensgårdar där vi skulle ha möjlighet att ses utomhus och givetvis samtidigt respektera då gällande rekommendationer.

Vi återkommer med en inbjudan och hoppas verkligen att vårt möte kan bli av!

Anna-Carin Pehrson                            Daniel Källenfors

Ordf. Lidningömoderaterna            Kommunstyrelsens Ordf.

M-skola för medlemmar!

Kära Moderatmedlem,

Rådande situation har lett till att förbundet har valt att digitalisera alla sina utbildningar fram till hösten. Utbildningar som ni medlemmar kan ta del av. Utbildningarna livesänds, enligt schemat nedanför, via Moderaternas interna Facebookgrupp lag08. Alla livesändningar kommer att vara tillgängliga för er medlemmar på Moderaternas intranät, där ni ta del av dessa utbildningar när, var och hur många gånger ni vill! För att få tillgång till intranätet följer ni instruktionerna här.

Information från Lidingömoderaterna samt presentation av vår nya styrelse

Anna-Carin Pehrson, lidingömoderaternas ordförande

Bästa Moderatmedlem,

Under omständigheterna så hoppas vi att ni alla har hälsan och fått njuta av det vackra vårvädret. Vi kan konstatera att Coronavåren 2020 fortsätter ett tag till, uthållighet och tålamod prövas dagligen i vår nya värld. Vi skriver historia, skolelever kommer i framtiden att läsa om den här perioden vi nu upplever.

Vi vet inte hur framtiden kommer se ut, det enda vi vet är att vi nu går igenom stora paradigmskiften både i det privata, det offentliga och näringslivet. Sätten vi lever på, reser, arbetar och interagerar kommer med sannolikhet  förändras. Man kan ju fråga sig om vi ska fortsätta hantera livsmedel på det sätt vi gör idag med många och långa transporter runt vår jord?

Föreningens arbete har också ändrats. Vi har inte kunnat bjuda in er medlemmar till möten som vi är vana vid och vår målsättning att kampanja på olika torg varje månad för att träffa Lidingöbor och prata politik har uteblivit.  Däremot har vårt inre arbete inte stått stilla, tvärtom har vi arbetat mer än vanligt genom våra aktiva grupper.

Vi har också genomfört en del förändringar i vår styrelse och jag vill passa på att berätta kort om våra ledamöter.

 • Hans Barje omvald, nu som vice ordförande
 • Samir Taha omvald, nu som sekreterare
 • Louisa Azizi nyvald, kassör och webbansvarig, aktiv i MUF Lidingö samt läkarstudent på Karolinska institutet
 • Christel Söderberg omvald, nu som medlemsansvarig tillsammans med 
 • Philip Hallberg nyvald, ordförande för MUF Lidingö och student på Viktor Rydberg Gymnasium 
 • Nina Rokan nyvald, även hon medlemsansvarig, egenföretagare och arbetar med invandringsfrågor
 • Claes Ekström omvald, fortsätter som enkätansvarig
 • Christer Mohlin nyvald, sekreterare för politisk handlingsprogram 2022
 • Pål Jebsen omvald, nu som kampanj och kommunikationsansvarig med stöd av
 • Philip Maras nyvald, aktiv i MUF som i vår tar studenten från Hersby gymnasium för att läsa vidare vid universitet i höst

Analysarbetet med enkäten pågår för fullt. På styrelsemötet i maj kommer vi att besluta om fokusområden, ansvariga för repseptive fokusområden och tidsplan för förankringsprocessen. Resultatet av enkätarbetet ska leda till en ny handlingsplan som beslutas vid nästa årsmöte.

Vi får inte glömma att allt vi gör nu är viktigt inför valrörelsen 2022!

Vi arbetar mycket aktivt med att utveckla vår kommunikation utåt i samhället. Sociala media spelar nu allt viktigare roll under de orostider vi lever i. Att synas och höras blir än viktigare då vi inte längre ses i fysiska möten.

Olika former av Facebook, Instagram, bloggar och ett informationsblad till alla hushåll kommer att vidareutvecklas. Här är alla uppslag välkomna! Kontakta gärna Pål eller mig.

Håll ut och håll er friska!

Anna-Carin Pehrson
Ordförande, Lidingömoderaterna

Daniel Källenfors sammanfattar – april

Kommunstyrelsen i april hölls digitalt för att minska smittspridningen av Coronaviruset. På mötet beslutades det om en ny handbollshall i Gångsätra, att ansöka om dispens från strandskyddet för att Ekholmsnäs golf ska kunna flytta två hål samt att stadens årsredovisning godkändes. Se Daniel Källenfors sammanfattning nedan!

Ulf Geijer 1953-2020

Ulf Geijer, 66 år, avled den 7 april efter en tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Annelie, sin mor samt två bröder med familjer.

Ulf växte upp på Lidingö, men bodde under större delen av sitt yrkesliv i Stockholm. Han återvände till Lidingö för knappt tio år sedan och engagerade sig tämligen omgående i Lidingömoderaterna. Det var som fritidspolitiker vi mötte och lärde känna Ulf.

Det var lätt att få förtroende för Ulf. Han hade en lugnt resonerande ansats till det mesta, sökte sig metodiskt fram till slutsatser och beslut och hade också med sitt goda intellekt förmågan att välformulerat presentera sina tankar och intryck i skrift. Den förmågan kom mycket väl till pass när han, först som styrelseledamot och senare som föreningsordförande, kom att företräda Lidingös Moderater. I valet 2018 valdes han till en plats i kommunfullmäktige.  

Ulf hade ett tydligt engagemang och energi för sina uppgifter. Han ville nå fram och var alltid mån om att först lyssna på andra innan han formulerade argumenten för sin sak. Fåordigt eller mångordigt, alltid med respekt för den andra människan.. Det är inte alla förunnat att kunna skilja på sak och person i den politiska miljön, men det kunde Ulf. Med sitt resonerande lugn och vänlighet blev han uppskattade  av alla.    

När Ulf återvänt till Lidingö ville han värna ”sin” gröna ö. Den sköra balansen mellan samhällets infrastruktur och de gröna stråk och bitvis lantliga karaktär som vi lidingöbor uppskattar så mycket ville han behålla. Han betonade alltid vikten av det demokratiska samtalet.  Hans engagemang i Moderaterna kännetecknas kanske främst av de frågorna, men vi vill också lyfta fram hans mycket uppskattade administrativa och diplomatiska förmåga. Vi hade sett fram emot flera år av värdefulla insatser av Ulf, men hans sjukdom kom i vägen.

De år Ulf fanns vid vår sida tillförde han mycket – till oss som vänner i politiken, och strategiskt i vår politiska verksamhet och till en fortsatt positiv framtid för Lidingö. Vi saknar Ulf och vi kommer ställa oss frågan ”Vad skulle Ulf ha sagt?” för att söka vägledning in i framtiden

Anna-Britta Bergman
Daniel Källenfors
För Moderaterna på Lidingö

Tack till hjältar!

Anna-Carin Pehrson, lidingömoderaternas ordförande

Bästa Moderatmedlem,

Jag blir så otroligt stolt när jag ser hur vi Lidingöbor kämpar oss igenom denna kris. Varje dag dyker det upp nya initiativ från olika grupper så att den mycket speciella situationen kan bli lite bättre för oss alla.

Mina tankar går till hjältarna inom Lidingö Stad som kämpar på dygnet runt så att den kommunala servicen fungerar. Allt stöd till äldrevården, skolorna, lokala näringslivet har så här långt, hanterats på ett professionellt sätt och visar att vi bor i en bra och trygg kommun.

Jag känner stor respekt också för Lidingös lokalpolitiker. De flesta politiska kontroverser har lagts åt sidan. Nu kämpar alla för att få kontroll och hitta gemensamma lösningar på en alldeles ny problematik, så att Lidingö står bra rustat när vi kommer ut på ”andra sidan”. När stormen lagt sig kommer vi alla ställas inför ytterligare nya utmaningar och låt oss då tillsammans ta tag i dessa med samma energi och samförstånd  som nu råder.

Anna-Carin Pehrson
Ordförande, Lidingömoderaterna

Daniel Källenfors sammanfattar

I förra veckan var det kommunstyrelse och då beslutades det om att införa valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna. Dessutom beslutades det att gå ut på markanvisning i Högsätra samt så informerades det om Lidingö stads arbete för att minimera spridningen av Coronaviruset.

Se klippet med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors här nedan!