M-skola för medlemmar!

Kära Moderatmedlem,

Rådande situation har lett till att förbundet har valt att digitalisera alla sina utbildningar fram till hösten. Utbildningar som ni medlemmar kan ta del av. Utbildningarna livesänds, enligt schemat nedanför, via Moderaternas interna Facebookgrupp lag08. Alla livesändningar kommer att vara tillgängliga för er medlemmar på Moderaternas intranät, där ni ta del av dessa utbildningar när, var och hur många gånger ni vill! För att få tillgång till intranätet följer ni instruktionerna här.

Information från Lidingömoderaterna samt presentation av vår nya styrelse

Anna-Carin Pehrson, lidingömoderaternas ordförande

Bästa Moderatmedlem,

Under omständigheterna så hoppas vi att ni alla har hälsan och fått njuta av det vackra vårvädret. Vi kan konstatera att Coronavåren 2020 fortsätter ett tag till, uthållighet och tålamod prövas dagligen i vår nya värld. Vi skriver historia, skolelever kommer i framtiden att läsa om den här perioden vi nu upplever.

Vi vet inte hur framtiden kommer se ut, det enda vi vet är att vi nu går igenom stora paradigmskiften både i det privata, det offentliga och näringslivet. Sätten vi lever på, reser, arbetar och interagerar kommer med sannolikhet  förändras. Man kan ju fråga sig om vi ska fortsätta hantera livsmedel på det sätt vi gör idag med många och långa transporter runt vår jord?

Föreningens arbete har också ändrats. Vi har inte kunnat bjuda in er medlemmar till möten som vi är vana vid och vår målsättning att kampanja på olika torg varje månad för att träffa Lidingöbor och prata politik har uteblivit.  Däremot har vårt inre arbete inte stått stilla, tvärtom har vi arbetat mer än vanligt genom våra aktiva grupper.

Vi har också genomfört en del förändringar i vår styrelse och jag vill passa på att berätta kort om våra ledamöter.

  • Hans Barje omvald, nu som vice ordförande
  • Samir Taha omvald, nu som sekreterare
  • Louisa Azizi nyvald, kassör och webbansvarig, aktiv i MUF Lidingö samt läkarstudent på Karolinska institutet
  • Christel Söderberg omvald, nu som medlemsansvarig tillsammans med 
  • Philip Hallberg nyvald, ordförande för MUF Lidingö och student på Viktor Rydberg Gymnasium 
  • Nina Rokan nyvald, även hon medlemsansvarig, egenföretagare och arbetar med invandringsfrågor
  • Claes Ekström omvald, fortsätter som enkätansvarig
  • Christer Mohlin nyvald, sekreterare för politisk handlingsprogram 2022
  • Pål Jebsen omvald, nu som kampanj och kommunikationsansvarig med stöd av
  • Philip Maras nyvald, aktiv i MUF som i vår tar studenten från Hersby gymnasium för att läsa vidare vid universitet i höst

Analysarbetet med enkäten pågår för fullt. På styrelsemötet i maj kommer vi att besluta om fokusområden, ansvariga för repseptive fokusområden och tidsplan för förankringsprocessen. Resultatet av enkätarbetet ska leda till en ny handlingsplan som beslutas vid nästa årsmöte.

Vi får inte glömma att allt vi gör nu är viktigt inför valrörelsen 2022!

Vi arbetar mycket aktivt med att utveckla vår kommunikation utåt i samhället. Sociala media spelar nu allt viktigare roll under de orostider vi lever i. Att synas och höras blir än viktigare då vi inte längre ses i fysiska möten.

Olika former av Facebook, Instagram, bloggar och ett informationsblad till alla hushåll kommer att vidareutvecklas. Här är alla uppslag välkomna! Kontakta gärna Pål eller mig.

Håll ut och håll er friska!

Anna-Carin Pehrson
Ordförande, Lidingömoderaterna

Daniel Källenfors sammanfattar – april

Kommunstyrelsen i april hölls digitalt för att minska smittspridningen av Coronaviruset. På mötet beslutades det om en ny handbollshall i Gångsätra, att ansöka om dispens från strandskyddet för att Ekholmsnäs golf ska kunna flytta två hål samt att stadens årsredovisning godkändes. Se Daniel Källenfors sammanfattning nedan!

Ulf Geijer 1953-2020

Ulf Geijer, 66 år, avled den 7 april efter en tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Annelie, sin mor samt två bröder med familjer.

Ulf växte upp på Lidingö, men bodde under större delen av sitt yrkesliv i Stockholm. Han återvände till Lidingö för knappt tio år sedan och engagerade sig tämligen omgående i Lidingömoderaterna. Det var som fritidspolitiker vi mötte och lärde känna Ulf.

Det var lätt att få förtroende för Ulf. Han hade en lugnt resonerande ansats till det mesta, sökte sig metodiskt fram till slutsatser och beslut och hade också med sitt goda intellekt förmågan att välformulerat presentera sina tankar och intryck i skrift. Den förmågan kom mycket väl till pass när han, först som styrelseledamot och senare som föreningsordförande, kom att företräda Lidingös Moderater. I valet 2018 valdes han till en plats i kommunfullmäktige.  

Ulf hade ett tydligt engagemang och energi för sina uppgifter. Han ville nå fram och var alltid mån om att först lyssna på andra innan han formulerade argumenten för sin sak. Fåordigt eller mångordigt, alltid med respekt för den andra människan.. Det är inte alla förunnat att kunna skilja på sak och person i den politiska miljön, men det kunde Ulf. Med sitt resonerande lugn och vänlighet blev han uppskattade  av alla.    

När Ulf återvänt till Lidingö ville han värna ”sin” gröna ö. Den sköra balansen mellan samhällets infrastruktur och de gröna stråk och bitvis lantliga karaktär som vi lidingöbor uppskattar så mycket ville han behålla. Han betonade alltid vikten av det demokratiska samtalet.  Hans engagemang i Moderaterna kännetecknas kanske främst av de frågorna, men vi vill också lyfta fram hans mycket uppskattade administrativa och diplomatiska förmåga. Vi hade sett fram emot flera år av värdefulla insatser av Ulf, men hans sjukdom kom i vägen.

De år Ulf fanns vid vår sida tillförde han mycket – till oss som vänner i politiken, och strategiskt i vår politiska verksamhet och till en fortsatt positiv framtid för Lidingö. Vi saknar Ulf och vi kommer ställa oss frågan ”Vad skulle Ulf ha sagt?” för att söka vägledning in i framtiden

Anna-Britta Bergman
Daniel Källenfors
För Moderaterna på Lidingö

Tack till hjältar!

Anna-Carin Pehrson, lidingömoderaternas ordförande

Bästa Moderatmedlem,

Jag blir så otroligt stolt när jag ser hur vi Lidingöbor kämpar oss igenom denna kris. Varje dag dyker det upp nya initiativ från olika grupper så att den mycket speciella situationen kan bli lite bättre för oss alla.

Mina tankar går till hjältarna inom Lidingö Stad som kämpar på dygnet runt så att den kommunala servicen fungerar. Allt stöd till äldrevården, skolorna, lokala näringslivet har så här långt, hanterats på ett professionellt sätt och visar att vi bor i en bra och trygg kommun.

Jag känner stor respekt också för Lidingös lokalpolitiker. De flesta politiska kontroverser har lagts åt sidan. Nu kämpar alla för att få kontroll och hitta gemensamma lösningar på en alldeles ny problematik, så att Lidingö står bra rustat när vi kommer ut på ”andra sidan”. När stormen lagt sig kommer vi alla ställas inför ytterligare nya utmaningar och låt oss då tillsammans ta tag i dessa med samma energi och samförstånd  som nu råder.

Anna-Carin Pehrson
Ordförande, Lidingömoderaterna

Daniel Källenfors sammanfattar

I förra veckan var det kommunstyrelse och då beslutades det om att införa valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna. Dessutom beslutades det att gå ut på markanvisning i Högsätra samt så informerades det om Lidingö stads arbete för att minimera spridningen av Coronaviruset.

Se klippet med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors här nedan!

Daniel Källenfors sammanfattar

I måndags beslutade kommunstyrelsen om att påbörja planeringen för Canada bygg-tomten. Dessutom kom det preliminära bokslutet som var starkt och en utvärdering av stadshusprojektet. Titta på kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors kommentera dessa frågor här nedan!

Moderata seniorer möter Daniel Källenfors

”Kommunerna behöver inte mer pengar”, så löd rubriken på en debattartikel den 21 december i SvD av Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande Lidingö.

På Lidingö sänker vi skatten med 30 öre inför 2020. Samtidigt så är det nästan hundra kommuner som höjer skatten. De anser att det behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag och möta medborgarnas förväntningar.

Hur går det här ihop? Kommer Lidingö att klara sitt uppdrag, trots skattesänkningen? Är Lidingö unikt, eller finns det stora möjligheter till bättre kostnadseffektivitet i alla kommuner?
För att få svar på dessa och andra frågor bjuder moderata seniorer

Lidingö in till öppet möte med Daniel Källenfors.
Tid: torsdagen den 13 februari kl 14:00.

Plats: Lidingö stadshus, lokal Fjäderholmarna.

Vi bjuder på kaffe. Välkommen
Moderata seniorer Lidingö