Nils-Henrik Tideberg : Föreningsordförande, ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Nils-Henrik Tideberg

Föreningsordförande, ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

nils.tideberg@wassum.se + 46 708 73 22 23
Facebook Twitter
Pål Jebsen : Ledamot Föreningsstyrelsen

Pål Jebsen

Ledamot Föreningsstyrelsen

pmjebsen@gmail.com +46705919370
Facebook Twitter
Christel Söderberg : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare utbildningsnämnden

Christel Söderberg

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare utbildningsnämnden


Facebook Twitter
Staffan Strömbäck : Kassör föreningsstyrelsen, Ledamot Teknik- & fastighetsnämnden

Staffan Strömbäck

Kassör föreningsstyrelsen, Ledamot Teknik- & fastighetsnämnden

staffan.stromback@gmail.com
Facebook Twitter
Therese Carlborg : Ledamot Föreningsstyrelsen

Therese Carlborg

Ledamot Föreningsstyrelsen

therese.carlborg@gmail.com
Facebook Twitter
Pauline Blomquist Holst : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

Pauline Blomquist Holst

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

pauline.holst@hotmail.com
Facebook Twitter
Patrik Björklund : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

Patrik Björklund

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

patrik@bjorklundbygg.se
Facebook Twitter
Harald Sundberg : Ledamot Föreningsstyrelsen

Harald Sundberg

Ledamot Föreningsstyrelsen

harald.sundberg@me.com
Facebook Twitter
Filip Svanberg : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Filip Svanberg

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

filip.svanberg@gmail.com
Facebook Twitter
Marcus Rajkowski : MUF-representant Föreningsstyrelsen, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Marcus Rajkowski

MUF-representant Föreningsstyrelsen, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

marcus.rajkowski@gmail.com
Facebook Twitter
Ulf Geijer : Vice Föreningsordförande, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Ulf Geijer

Vice Föreningsordförande, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

ulf.geijer@gmail.com
Facebook Twitter
Erik Centerlind : Ordförande MUF Lidingö, Ersättare Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

Erik Centerlind

Ordförande MUF Lidingö, Ersättare Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

erik.centerlind@gmail.com 0708508812
Facebook Twitter
Christer Serenhov : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare stöd och omsorgsnämnden

Christer Serenhov

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare stöd och omsorgsnämnden


Facebook Twitter