Nils-Henrik Tideberg : Föreningsordförande, Ersättare Kommunstyrelsen, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Nils-Henrik Tideberg

Föreningsordförande, Ersättare Kommunstyrelsen, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

nils.tideberg@wassum.se + 46 708 73 22 23
Facebook Twitter
Ulf Geijer : Ledamot Kommunfullmäktige, Vice Föreningsordförande, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Ulf Geijer

Ledamot Kommunfullmäktige, Vice Föreningsordförande, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

ulf.geijer@gmail.com
Facebook Twitter
Therese Carlborg : Ledamot Kommunstyrelsen, Vice ordförande Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

Therese Carlborg

Ledamot Kommunstyrelsen, Vice ordförande Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

therese.carlborg@gmail.com
Facebook Twitter
Filip Svanberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ordförande Kultur- & fritidsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

Filip Svanberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ordförande Kultur- & fritidsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

filip.svanberg@gmail.com
Facebook Twitter
Erik Centerlind : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ordförande MUF Lidingö

Erik Centerlind

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ordförande MUF Lidingö

erik.centerlind@gmail.com 0708508812
Facebook Twitter
Christel Söderberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

Christel Söderberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen


Facebook Twitter
Pauline Holst Blomqvist : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

Pauline Holst Blomqvist

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

pauline.holst@hotmail.com
Facebook Twitter
Staffan Strömbäck : Ledamot Kultur- & fritidsnämnden, Kassör föreningsstyrelsen,

Staffan Strömbäck

Ledamot Kultur- & fritidsnämnden, Kassör föreningsstyrelsen,

staffan.stromback@gmail.com
Facebook Twitter
Christer Serenhov : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Christer Serenhov

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden


Facebook Twitter
Patrik Björklund : Ledamot Föreningsstyrelsen

Patrik Björklund

Ledamot Föreningsstyrelsen

patrik@bjorklundbygg.se
Facebook Twitter
Pål Jebsen : Ledamot Föreningsstyrelsen

Pål Jebsen

Ledamot Föreningsstyrelsen

pmjebsen@gmail.com +46705919370
Facebook Twitter