Nils-Henrik Tideberg : Föreningsordförande, ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Nils-Henrik Tideberg

Föreningsordförande, ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

nils.tideberg@wassum.se + 46 708 73 22 23
Facebook Twitter
Pål Jebsen : Ledamot Föreningsstyrelsen

Pål Jebsen

Ledamot Föreningsstyrelsen

pmjebsen@gmail.com +46705919370
Facebook Twitter
Christel Söderberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare utbildningsnämnden

Christel Söderberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare utbildningsnämnden


Facebook Twitter
Staffan Strömbäck : Kassör föreningsstyrelsen, Ledamot Teknik- & fastighetsnämnden

Staffan Strömbäck

Kassör föreningsstyrelsen, Ledamot Teknik- & fastighetsnämnden

staffan.stromback@gmail.com
Facebook Twitter
Therese Carlborg : Ledamot Föreningsstyrelsen

Therese Carlborg

Ledamot Föreningsstyrelsen

therese.carlborg@gmail.com
Facebook Twitter
Pauline Blomquist Holst : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

Pauline Blomquist Holst

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

pauline.holst@hotmail.com
Facebook Twitter
Patrik Björklund : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

Patrik Björklund

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

patrik@bjorklundbygg.se
Facebook Twitter
Filip Svanberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Filip Svanberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

filip.svanberg@gmail.com
Facebook Twitter
Marcus Rajkowski : Ledamot Kommunfullmäktige, MUF-representant Föreningsstyrelsen, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Marcus Rajkowski

Ledamot Kommunfullmäktige, MUF-representant Föreningsstyrelsen, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

marcus.rajkowski@gmail.com
Facebook Twitter
Ulf Geijer : Ledamot Kommunfullmäktige, Vice Föreningsordförande, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Ulf Geijer

Ledamot Kommunfullmäktige, Vice Föreningsordförande, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

ulf.geijer@gmail.com
Facebook Twitter
Erik Centerlind : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ordförande MUF Lidingö

Erik Centerlind

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen, Ordförande MUF Lidingö

erik.centerlind@gmail.com 0708508812
Facebook Twitter
Christer Serenhov : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare stöd och omsorgsnämnden

Christer Serenhov

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare stöd och omsorgsnämnden


Facebook Twitter