Filip Svanberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ordförande Kultur- & fritidsnämnden

Filip Svanberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ordförande Kultur- & fritidsnämnden

filip.svanberg@gmail.com
Facebook Twitter
Staffan Strömbäck : Ledamot Kultur- & fritidsnämnden

Staffan Strömbäck

Ledamot Kultur- & fritidsnämnden

staffan.stromback@gmail.com
Facebook Twitter
Therese Carlborg : Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Therese Carlborg

Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

therese.carlborg@gmail.com
Facebook Twitter
Lars Skoglund : Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Lars Skoglund

Ersättare Kultur- och fritidsnämnden


Facebook Twitter