Fredrik Vinstock : Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Ledamot Kommunfullmäktige

Fredrik Vinstock

Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Ledamot Kommunfullmäktige

fredrik@vinstock.se 070-1882847
Facebook Twitter
Nils-Henrik Tideberg : Föreningsordförande, ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Nils-Henrik Tideberg

Föreningsordförande, ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

nils.tideberg@wassum.se + 46 708 73 22 23
Facebook Twitter
Marcus Rajkowski : MUF-representant Föreningsstyrelsen, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Marcus Rajkowski

MUF-representant Föreningsstyrelsen, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

marcus.rajkowski@gmail.com
Facebook Twitter
Susann Thorngren : Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden, Ersättare Kommunfullmäktige

Susann Thorngren

Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden, Ersättare Kommunfullmäktige

susann.thorngren@home.se
Facebook Twitter
Suzanne Fredborg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Suzanne Fredborg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

08 765 88 76
Facebook Twitter
Christer Björklund : Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Christer Björklund

Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

christer@christerbjorklund.com 076 136 14 82
Facebook Twitter
Ulf Geijer : Vice Föreningsordförande, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

Ulf Geijer

Vice Föreningsordförande, Ersättare Miljö- & stadsbyggnadsnämnden

ulf.geijer@gmail.com
Facebook Twitter