Budget 2019 – Vi sänker Lidingöbornas skatt med 20 öre

Effektivare verksamheter, större satsningar på kärnverksamheterna skola och omsorg samt lägre skatt. Det är huvuddragen i kommunstyrelsens förslag till budget för 2019. I förslaget som beslutas i kommunfullmäktige den 26 -27 november, formuleras den politiska viljeinriktningen i fyra punkter: en hållbar ekonomi, förstärkning av verksamheterna, en varsam byggpolitik och ett lyssnande ledarskap. Den sista budgeten för mandatperioden utgör startskottet för en nödvändig omstart för Lidingö stad där respekt och varsamhet för skattebetalarnas resurser och stadens kvalitet i ska stå i centrum.

Klart med Lidingös nya politiska majoritet

Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har nu kommit överens om att bilda majoritet de kommande fyra åren. Därmed återkommer Liberalerna i majoriteten efter fyra år i opposition. I det gemensamma majoritetsprogrammet finns fyra viktiga prioriteringar som kommer att vara vägledande under mandatperioden: att stärka verksamheterna, en sund kommunal ekonomi, en varsam och balanserad byggpolitik samt en förbättrad dialog med Lidingöborna.

DAGS FÖR STATEN ATT TA ANSVAR FÖR HELA DEN KOMMUNALA UTJÄMNINGEN

Igår överlämnades betänkandet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till regeringen. Förslaget innebär att Lidingö årligen kommer att straffbeskattas med ytterligare 12 miljoner kronor. Moderaterna är kritisk till förslaget av flera skäl. I stället för att återkommande och på ett destruktivt sätt spela ut kommunerna mot varandra samt skapa stor oreda och kraftiga svängningar i kommunernas lång- och kortsiktiga planeringsförutsättningar, är det både rimligt och nödvändigt att staten tar på sig hela ansvaret för det kommunala utjämningssystemet.

Valspurtmöte på Järnet

Torsdag 23 augusti har vi valspurtmöte på Järnet kl 19:00. I puben en trappa upp drar Daniel Källenfors […]

Veckans moderat är Björn Rosén, som bor i Sticklinge.

Lidingömoderaterna skapar lokalt idrottsråd

Moderaterna på Lidingö tycker att idrotten spelar en viktig roll i samhället. De lokala idrottsföreningarna på Lidingö engagerar många barn, ungdomar och vuxna som gör en betydelsefull ideell insats. För att på bästa sätt kunna utforma en så bra lokal idrottspolitik som möjligt, har Lidingömoderaterna vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att skapa ett moderat idrottsråd. Där syftet är att skapa bättre kontaktyta mellan Lidingömoderaterna och de olika lokala idrottsföreningarna; för att öka lyhördheten och kommunikationen. Att i samklang med öns olika idrottsföreningar skapa underlag till en framgångsrik moderat lokal idrottspolitik.

Vilseled inte våra gymnasieungdomar

Lidingö ingår i en gymnasieregion Stockholm län där alla elever söker på samma villkor utifrån avgångsbetygen i årskurs 9. Med en gemensam gymnasieregion kan alla elever i Stockholmsområdet söka sig till olika skolor och utbildningar. Alla elever kan utifrån de egna betygen förverkliga sina studiedrömmar oavsett kommungräns. För att göra detta möjligt finns ingen närhetsprincip.