Kraftfull förnyelse inför framtiden

Lidingömoderaterna har genomgått en transformation baserad på öppenhet och lyssnade. Inför höstens val har fullmäktigelistan genomgått en stor förnyelse. 22 av de första 30 kandidaterna sitter idag inte i fullmäktige. Partiets huvudfrågor i valet är trygghet, en försiktig byggpolitik och skattesänkning

Öppet möte med Tomas Tobé om trygghet

Den 11 april kl 19:00, anordnar Moderaterna på Lidingö öppet möte om trygghet på Scandic Foresta med partiets rättspolitiska talesperson, Tomas Tobé.

Moderaterna vill inför ett lokalt tiggeriförbud på Lidingö

Organiserat tiggeri är ett utbrett problem i vårt samhälle, där människor far illa i människohandel organiserad av kriminella nätverk som utnyttjar vårt samhälles svagaste människor. Vi kan inte tolerera detta strukturerade sätt att utnyttja människor på. Därför vill vi moderater på Lidingö kriminalisera tiggeriet.

Ohederligt att kommuner som gör rätt för sig dras till skampålen av bostadsministern

Vid någon tidpunkt måste ansvaret att försörja sig själv och sin familj gå från staten och skattebetalarna till individen. Därför är det minst sagt oanständigt gentemot lidingöborna och kommunen att, som bostadsministern gör, beskylla oss för att inte ta vårt ansvar. Det är istället regeringens anvisningslag som tvingar kommuner med stor bostadsbrist att prioritera och ge förtur till nyanlända för att undvika böter. Det är inte rätt gentemot andra invånare och behövande.

Årsmöte 2018

Bästa medlem, Härmed kallas du till årsmöte med Lidingömoderaterna, söndagen den 11 februari 2018. Vi har i år valt att vara på Skogshem & Wijk på Elfvik.

Risk att många företag på Lidingö måste stängas

Många privata företag inom välfärdssektorn på Lidingö riskerar att stängas om förslaget om begränsningar av vinster i välfärden antas. Regeringens eftergifter till Vänstern är en skadlig och förlegad vänsterpolitik från 60- och 70-talen.