Inställda kampanjer

I och med det förändrade läget kring Covid-19 på Lidingö och i Stockholmsregionen så ställer vi in resten av de planerade kampanjerna för hösten. Även om vi kan genomföra kampanjerna på ett smittsäkert sätt så skickar det fel signal just nu att bjuda in till kampanj. Vi vill fortsatt uppmana Lidingöborna till att hålla ut, hålla i och hålla avstånd.

Ordförande har ordet – oktober 2020

Bäste Moderatmedlem, 
Oktober blev en mörk start för oss moderater som värdesätter allas lika värde med avslöjandet av Hamid Zafar som omedelbart fick lämna Moderaternas integrationskommission.

Värdegrunden skakade om oss ännu en gång av Paris som utsattes för en terrorattack mot yttrandefrihet, mot det öppna samhället och mot hela den västerländsk civilisationen. Frihet och demokrati är inte kravlösa ideal – vi ska aldrig tolerera de intoleranta. De får välja andra länder och samhällen. Vi måste förtydliga yttrandefriheten och att vår tolerans har gränser.

Jag vill tacka dig som är medlem i vår förening och stöttar Moderaterna med ditt medlemskap. Det har varit och är fortfarande svårt att planera och inbjuda till medlemsmöten i den utsträckningen vi velat i och med covid-19. Men vi har börjat i etapper och håller er informerade via mail och hemsidan.

Träffa Lidingömoderater
Utomhus vid trappan intill gamla Stadsbiblioteket. Sker 2 lördagar varje månad. Hjärtligt välkommen!!
Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har haft två mycket trevliga träffar. Samtal över en kopp kaffe och nyrekrytering av medlemmar. Det är fler och fler som vill engagera sig och inte bara bli förargade på utvecklingen som rapporteras på Public service. Mycket bättre då att träffa likasinnade och vara med och påverka samhället till det bättre!

24:e oktober kl: 11.00 -14.00 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
7:e november kl: 11.00 -14.00 Teknik- och fastighetsnämnden
14:e november kl: 11.00 -14.00 Kultur- och fritidsnämnden
21 november kl: 11.00 -14.00 Valberedningen
28:e november kl: 11.00 – 14.00 Råd
5:e december kl: 11.00 -14.00 KSO, KF
12:e december kl: 11.00 -14.00 Föreningsstyrelsen

Nymedlemsmöte
Den 4:e november hälsas alla nya medlemmar och ersättare som tillträtt under våren 2020 välkomna till Lidingös stadshus. Kort historik om Lidingömoderaterna, hur Stadshusarbetet är organiserat lokalt och hur Moderaterna arbetar på riksnivå. Personlig inbjudan utgått från Christel Söderberg och Philip Hallberg medlemsansvariga.

MUF
Våra yngre moderater i MUF har under de senaste månaderna varit aktiva pandemin till trots. Den 11 september hölls en skoldebatt på Källängens skola där alla ungdomsförbund deltog. Från MUF:s räkning närvarade förbundsordförande Benjamin Dousa. I skolvalet därefter fick Moderaterna 73 procent av rösterna på skolan. Under hösten har MUF även debatterat mot riksdagsledamoten Arin Karapet (M) och i en debatt mot SSU Lidingö. I oktober arrangeras en talarkväll med MUF Täby där både Lidingös KSO Daniel Källenfors och Täbys KSO Erik Andersson närvarar. Närmare jul finns fler aktiviteter planerade med både nationella politiker och lokalt engagerade människor. Det visar verkligen att Lidingös framtid är blå.

Valberedning till föreningsstyrelsen
Valet närmar sig med stormsteg och det är viktigt att vi står rustade inför ett av de viktigaste valen på många år. Peter Lönnqvist som är ordförande för föreningsstyrelsens valberedning vill betona att nu har valberedningen börjat sitt arbete för att nominera styrelsemedlemmar till vår förening. Beslut ska fattas på årsmötet 2021. Har du som medlem något förslag på person som du tror skulle vara lämplig, får du mycket gärna kontakta honom.
Mail: peter@vision.nu
Samtliga ledamöter i valberedningen hittar du på hemsidan: lidingomoderaterna@.se/valberednngen
Vänliga hälsningar Anna-Carin Pehrson
Ordförande Lidingömoderaterna

Ordförande har ordet – September 2020

Bäste Moderatmedlem,
rivstart är ordet för hur Lidingömoderaterna arbetat direkt efter sommaruppehållet!

Medlemsmöte
Vi hade medlemsträff den 12 september i Stadshuset. Daniel Källenfors berättade om aktuell politik, d.v.s de otäcka ungdomsrånen, samarbete med polis och frivilliga organisationer som nattvandring och grannsamverkan samt gav en kort sammanfattning kring vilka aktuella frågor de olika nämnderna arbetar med just nu. Claes Ekström gav en övergripande presentation av resultaten ifrån den enkät som vi arbetat med under ett år.

Vi vet nu att vi kan genomföra medlemsmöten enligt gällande riktlinjer. Detta efter att ha använt Stadshusets restaurang ”Pocket”, som har plats för 150 personer samt ytterligare en samlingslokal för 150 personer utrustad med whiteboard för digital visning. Fungerar mycket bra!

Struktur för enkätarbetet
Utifrån enkäten har vi bildat 8 arbetsgrupper. Antalet bestämdes efter de svar som dominerade. Varje arbetsgrupp har någon som arbetar aktivt inom styrelsen. Gruppernas förslag ska efter utsatt arbetsplan förankras med nämnder, förtroendevalda och aktiva moderater samt med alla medlemmar. Resultatet ska mynna ut i en handlingsplan 2021 och denna ska beslutas på årsmötet i februari.

Om du har ett engagemang i någon av nedanstående grupper, tveka inte att ta kontakt med någon av oss! Tillsammans kan vi påverka den lokal politiken!

Följande grupperingar arbetar nu med enkätmaterialet.
Skola: Carl Östring, Anna-Carin Pehrson, Christer Mohlin
Trygghet/Säkerhet: Samir Taha, Daniel Källenfors, Christel Söderberg
Omsorg: Peter Lönnqvist, Anna-Britta Bergman, Pauline H. Blomqvist.
Natur/Miljö: Claes Ekström, Antonia Gibson, Anna-Carin Pehrson, Nathan Glückman
Idrott/Motion/ Föreningsliv: Filip Svanberg, Hans Barje, Christer Serenhov
Väg/Trafik: Peder Hagen, Hans Barje, Pål Jebsen
Byggnation: Fredrik Vinstock, Björn Rosén, Christer Mohlin
Intergration/Arbetsmarknad: Samir Taha, Ida Drougge, Nina Rokan, Peter Lönnqvist

”Höstupptakt”
Den 27:e september träffades alla förtroendevalda och aktiva moderater till en halvdags konferens. Fokus var enkätpresentation med frågeställningar;
Hur går vi vidare? Vad bör kompletteras?
Därefter politisk kommunikation under ledning av Sofia Arkelsten, tidigare partisekreterare och riksdagsledamot under 12 år.

Kommunikation
Vi kommer parallellt med enkätarbetet arbeta med kommunikation på olika områden. Dels lära oss mer av politisk kommunikation, att synas bland medborgare och informera om vår lokala politik på olika sätt. Vi startar därför något som ska bli till en tradition, ”Träffa Lidingömoderater!”. Vi har beslutat i styrelsen att 2 gånger i månaden kan man träffa moderater i Centrum. Vid trappan intill gamla stadsbiblioteket. Vi inbjuder till samtal om lokal politik, och bjuder på kaffe och kaka.

Se tidigare utlagda schema på vår hemsida. Syns vi inte och hörs vi inte – så finns vi inte!

Väl mött !
Anna-Carin Pehrson
Ordförande Lidingömoderaterna

Information från Lidingömoderaternas valberedning

Nu har valberedningen börjat sitt arbete för att nominera styrelsemedlemmar till vår styrelse i föreningen. Beslutas ska fattas på årsmötet 2021. Har du som medlem något förslag på en person som du tror skulle vara lämplig får du mycket gärna kontakta valberedningen.

Ordförande i valberedningen är Peter Lönnqvist och du kan nå honom på e-post: peter@vision.nu

Samtliga ledamöter i valberedningen hittar du på vår hemsida: http://www.lidingomoderaterna.se/valberedningen/

Träffa Moderaterna i Lidingö centrum!

Efter några månaders paus med kampanjandet på grund av att Coronapandemin så drar vi nu igång igen. Givetvis kommer säkerhetsåtgärder vidtas för att inte bidra till smittspridningen och myndigheternas rekommendationer följs löpande.

Följande dagar och tider kan du träffa Moderaterna i Lidingö centrum:

Lördagen den 3 oktober kl 11.00-14.00 Ansvariga: Utbildningsnämnden

Lördagen den 17 oktober kl 11.00-14.00 Ansvariga: Omsorgs- och socialnämnden

Lördagen den 24 oktober kl 11.00-14.00 Ansvariga: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Lördagen den 7 november kl 11.00-14.00 Ansvariga: Teknik- och fastighetsnämnden

Lördagen den 14 november kl 11.00-14.00 Ansvariga: Kultur- och fritidsnämnden

Lördagen den 21 november kl 11.00-14.00 Ansvariga: Valnämnden och valberedning

Lördagen den 28 november kl 11.00-14.00 Ansvariga: MUF och Moderata Seniorer

Lördagen den 5 december kl 11.00-14.00 Ansvariga: Kommunfullmäktige och kommunalråd

Lördagen den 12 december kl 11.00-14.00 Ansvariga: Föreningsstyrelsen

Varmt välkomna!

Inbjudan till utomhusträff

Bäste Moderatmedlem,

Vi är redan inne i sensommaren som slutar med en riktig värmebölja!

Men ljuset om kvällarna blir kortare och hösten tar snart vid.

I vårt brev inför sommaren berättade vi bl.a om hur vi hanterat Coronan, skattesäkningen och ombyggnationer.

Vi nämnde också att vi längtar efter att kunna ses fysiskt och prata politik. Vi vet nu att utvecklingen just nu varit låg med smittade fall, vilket ger oss den möjligheten vi hoppades på, nämligen att få träffas utomhus och med distans. Vi ska givetvis respektera fortsatta gällande förhållningsregler som myndigheterna uppmanar till.

Vi kommer att informera om de våld incidenter som har hänt på ön under den senaste tiden och vad Staden gör och den moderata hållningen.

Därutöver vill vi berätta om den enkät som genomförts, om arbetet i olika arbetsgrupper som startat så att ni alla är uppdaterade. Enkätsgruppernas arbete är färdigt i slutet av november och då kommer vi ha ett nytt möte och presenterar resultaten.

Vi vill också ge er möjligheten och att träffa våra nya medlemmar som gärna i framtiden vill arbeta aktivt för Moderaterna samt de nya ersättare för äldre nämndeman som inte har kunnat tjänstgöra.

Vi hälsar dig därmed varmt välkommen för en utomhusträff.

Dag:  lördag den 12:e september

Kl: 15.00

Plats: ”Pocket” i Stadshuset där vi abonnerat hela restaurangen med vidhängande terrass.

Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg.

VÄLKOMMEN!

Anna-Carin Pehrson, Ordförande Lidingömoderaterna                                                       
Daniel Källenfors, Kommunstyrelsens ordförande

Lidingömoderaternas Medlemsbrev #1

Bästa Moderatmedlem,

2020 har helt överskuggas av Coronapandemin och dess följder. Det kommer ta många år att återhämta sig, även på Lidingö. Vår målsättning är oförändrad. Vi skall vara Sveriges mest välskötta kommun!

Coronapandemin slog till med hela sin kraft under mars månad och har sedan dess präglat hela världen, så också Lidingö. Vi var en av de första kommunerna att aktivera kommunen centrala krisledning för att snabbt och effektivt kunna hantera de nya frågeställningarna. Lidingö stads fokus har legat på att dels bistå omsorgen på alla sätt vi kan, dels säkerställa att så få som möjligt av våra äldre drabbas av sjukdomen. Redan i ett tidigt skede iordningställdes Högsätrahuset för att fungera som vårdinrättning för de äldre på Lidingö som blivit smittade.

Regeringens strategi att bekämpa covid-19 har hela tiden utmålas som den enda rätta. Alla andra länder i världen har fel och vi, Sverige, är det enda landet som har rätt. Nu börjar strategin mer och mer ifrågasättas på bred front. Dödstalen ligger idag i början på juni på 6:e högsta i världen per capita. Vi har en regering som är oförmögen att arbeta fram en ny strategi med masstestning och smittspårning. I allt som varit tungt under våren har Moderaterna stått upp och hållit en stabil linje. Moderaterna har visat styrka att reagera och komma med konkreta förslag till förändringar och jagat en regering som är oförmögen att agera.

Moderaterna har också visat likadan styrka på Lidingö i den lokala politiken.

År 2020 började med att Lidingömajoriteten lade en budget med fokus på kärnverksamheten, ordning i ekonomin och som möjliggjorde en skattesänkning på 30 öre. Därmed uppfyllde vi löftet till Lidingöborna om en skattesänkning på 50 öre under mandatperioden. Vi har ändrat kommunens styrmodell och ledning det sista året. Samtidigt har kvaliteten i skolan och övrig verksamhet förbättras. Medarbetar trivseln ökat för kommunens anställda. Högre kvalitet i servicen och samtidigt lägre skatt är bra moderat politik.

Gymnasieskolorna har varit stängda sedan i mars. Distansundervisning har överlag fungerat väl och det har märkts att vi är årets digitaliserings kommun. Våra lärare har varit fantastiska!

Som följd av Coronapandemin har flera företag och föreningar på Lidingö drabbats hårt ekonomiskt. Lidingö stad har försökt på en rad olika sätt att stötta näringslivet på ön. Bland annat har en av stadens bilar lånats ut till Lidingö Näringsliv så att hemleveranser av olika slag kan göras. Staden har också gett uppskov på hyresbetalningar, tillsynsavgifter med mera. Föreningslivet har i år fått sitt aktivitetsstöd utbetalt i förskott för att säkerställa goda möjligheter till sysselsättningar på fritiden för barn och unga.

Det mest konkreta för Lidingöborna sista halvåret är nog ombyggnation av Vallen till 400m bana och en ny fullstor idrottshall i Torsvik. Vi har en investeringsskuld inom idrottssegmentet som vi nu arbetar långsiktigt med att lösa.

Vad gäller Lidingö Centrum fortsätter dialogen med ägaren. De finansiella förutsättningarna för handelsytor redan innan Corona har gjort att ägaren ser över alternativa utvecklingsstrategier. Vi återkommer om detta.

Vi har gått ut med en markanvisningstävling för Högsätra där vi söker efter exploatörer som vill utveckla området till ett högattraktivt område med höga kvalitetskrav. Området kring gamla Lidingö Sjukhus skall bli ett trivsamt bostadsområde med ett hus för vård och omsorg.

Moderatföreningen och våra förtroendevalda i Stadshuset arbetar mycket nära varandra. Genom att vår förening växer kontinuerligt så bygger vi vår styrka för framtiden. Ett viktigt redskap för framtiden är det arbete som dominerats av en stor enkät vi har genomfört. Vi har nu ett grundligt arbetsmaterial med analysresultat ifrån enkätsvaren och även material ifrån alla de öppna svaren samt resultaten ifrån de samtliga djupintervjuer. Vi återkommer med detaljer men Lidingöborna trivs väldigt bra på Lidingö vilket är trevligt med tanke på att moderaterna alltid har styrt ön.

Vi går nu vidare i fas 2 med arbetsgrupper inom olika politikområden med detaljerade tidsplaner att följa. Medlemmarna kommer bjudas in för dialog och inspel i processen. Arbetet ska mynna ut i en ny politisk handlingsplan och redovisas på nästa årsmöte som sker den 21:e februari 2021, då beslut skall fattas.

Kommunikation är A och O i politik.

Vi måste höras, synas och lyssna in för att kunna fatta bra beslut. Många av oss under våren fått lära in nya digitala arbetsformer. Moderaterna var drivande i länet till beslutet att kunna ha nämndmöten digitalt. Det är viktigt för demokratin att verksamheten kan fortsätta fungera trots utmaningarna.

Nedan olika digitala plattformar för moderat politik;

 •  Vi har under våren haft kommande både ”webbinarium” d.v.s föreläsningar och utbildningar digitalt. Som medlem kan du ta del av dem via intranätet på moderaterna.se. Där kan du se och lyssna på våra moderata talesmän för olika områden på riksnivå.
 • För dig som vill följa moderata nyheter i länet finns ”lag08” på Facebook. En sluten grupp endast för medlemmar och vill du gå med skriv till Anna-Carin så släpper hon in dig.
 • Vår egen webbsida, lidingömoderaterna.se arbetar med att täcka vad som sker i föreningen. Använd vår webbsida som hela tiden utvecklas!
 • Lidingömoderaternas Facebooksida är också viktig. Glöm inte bort att dela inläggen och bjuda in dina vänner att ”gilla” moderaterna. Det är ett bra verktyg för oss att nå ut med vår politik.

Digitaliseringen fortsätter med oförminskad kraft och har givit oss möjlighet att kommunicera och informera snabbt till mycket låga kostnader. Trots det vill vi undersöka möjligheten att komplettera detta med ett tryckt Informationsblad.

Vi längtar alla efter att kunna ses fysiskt och prata politik. Vårt nuvarande sätt att leva känns så torftigt. I skrivande stund vet vi inget om pandemins utveckling efter sommaren, men vi planerar ett medlemsmöte den 12:e september på någon av våra konferensgårdar där vi skulle ha möjlighet att ses utomhus och givetvis samtidigt respektera då gällande rekommendationer.

Vi återkommer med en inbjudan och hoppas verkligen att vårt möte kan bli av!

Anna-Carin Pehrson                            Daniel Källenfors

Ordf. Lidningömoderaterna            Kommunstyrelsens Ordf.

M-skola för medlemmar!

Kära Moderatmedlem,

Rådande situation har lett till att förbundet har valt att digitalisera alla sina utbildningar fram till hösten. Utbildningar som ni medlemmar kan ta del av. Utbildningarna livesänds, enligt schemat nedanför, via Moderaternas interna Facebookgrupp lag08. Alla livesändningar kommer att vara tillgängliga för er medlemmar på Moderaternas intranät, där ni ta del av dessa utbildningar när, var och hur många gånger ni vill! För att få tillgång till intranätet följer ni instruktionerna här.

Information från Lidingömoderaterna samt presentation av vår nya styrelse

Anna-Carin Pehrson, lidingömoderaternas ordförande

Bästa Moderatmedlem,

Under omständigheterna så hoppas vi att ni alla har hälsan och fått njuta av det vackra vårvädret. Vi kan konstatera att Coronavåren 2020 fortsätter ett tag till, uthållighet och tålamod prövas dagligen i vår nya värld. Vi skriver historia, skolelever kommer i framtiden att läsa om den här perioden vi nu upplever.

Vi vet inte hur framtiden kommer se ut, det enda vi vet är att vi nu går igenom stora paradigmskiften både i det privata, det offentliga och näringslivet. Sätten vi lever på, reser, arbetar och interagerar kommer med sannolikhet  förändras. Man kan ju fråga sig om vi ska fortsätta hantera livsmedel på det sätt vi gör idag med många och långa transporter runt vår jord?

Föreningens arbete har också ändrats. Vi har inte kunnat bjuda in er medlemmar till möten som vi är vana vid och vår målsättning att kampanja på olika torg varje månad för att träffa Lidingöbor och prata politik har uteblivit.  Däremot har vårt inre arbete inte stått stilla, tvärtom har vi arbetat mer än vanligt genom våra aktiva grupper.

Vi har också genomfört en del förändringar i vår styrelse och jag vill passa på att berätta kort om våra ledamöter.

 • Hans Barje omvald, nu som vice ordförande
 • Samir Taha omvald, nu som sekreterare
 • Louisa Azizi nyvald, kassör och webbansvarig, aktiv i MUF Lidingö samt läkarstudent på Karolinska institutet
 • Christel Söderberg omvald, nu som medlemsansvarig tillsammans med 
 • Philip Hallberg nyvald, ordförande för MUF Lidingö och student på Viktor Rydberg Gymnasium 
 • Nina Rokan nyvald, även hon medlemsansvarig, egenföretagare och arbetar med invandringsfrågor
 • Claes Ekström omvald, fortsätter som enkätansvarig
 • Christer Mohlin nyvald, sekreterare för politisk handlingsprogram 2022
 • Pål Jebsen omvald, nu som kampanj och kommunikationsansvarig med stöd av
 • Philip Maras nyvald, aktiv i MUF som i vår tar studenten från Hersby gymnasium för att läsa vidare vid universitet i höst

Analysarbetet med enkäten pågår för fullt. På styrelsemötet i maj kommer vi att besluta om fokusområden, ansvariga för repseptive fokusområden och tidsplan för förankringsprocessen. Resultatet av enkätarbetet ska leda till en ny handlingsplan som beslutas vid nästa årsmöte.

Vi får inte glömma att allt vi gör nu är viktigt inför valrörelsen 2022!

Vi arbetar mycket aktivt med att utveckla vår kommunikation utåt i samhället. Sociala media spelar nu allt viktigare roll under de orostider vi lever i. Att synas och höras blir än viktigare då vi inte längre ses i fysiska möten.

Olika former av Facebook, Instagram, bloggar och ett informationsblad till alla hushåll kommer att vidareutvecklas. Här är alla uppslag välkomna! Kontakta gärna Pål eller mig.

Håll ut och håll er friska!

Anna-Carin Pehrson
Ordförande, Lidingömoderaterna