Ordförandebrev September

Föreningsordförande Anna-Carin Pehrsson vill informera alla medlemmar om styrelsens arbete i höstens första ordförandebrev.

Ordförandebrev Juni

Föreningsordförande Anna-Carin Pehrsson vill hälsa alla medlemmar en riktigt glad sommar och passar också på att informera om föreningens verksamhet.

Kalendarium för EU-valet

Nu har Europaparlamentsvalrörelsen dragit igång och i detta så viktiga val vill vi ha så många moderater som möjligt på våra olika aktiviteter. Se det bifogade kalendariet och följ med oss i valrörelsen!

Medlemsbrev: Inbjudan till medlemsmöten

Föreningsordförande Anna-Carin Pehrson har skrivit ett brev till alla moderata medlemmar på Lidingö och vill bjuda in till tre intressanta medlemsmöten.

EU-valet – ett ödesval för Europa och Lidingö

I söndags hade Moderaterna på Lidingö årsmöte och i samband med det så talade europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M) om det stundande Europaparlamentsvalet och att det är ett ödesval för Europa där protektionismen och populismen riskerar att breda ut sig ytterligare.

Idrottspolitisk proposition antagen på Moderaternas årsmöte

I söndags hade Moderaterna på Lidingö årsmöte och i samband med det så antog föreningen en idrottspolitisk proposition. Propositionen tar bland annat upp att en permanent ishall i Högsätra ska byggas, att bygget av friidrottsarenan på Vallen-området kommer igång så fort som möjligt samt att ta fram ett idrottspolitiskt program i nära samverkan med idrottsrörelsen och andra berörda parter.

Före detta Lidingöpartist vald till ny ordförande för Moderaterna på Lidingö

I söndags hade Moderaterna på Lidingö årsmöte och i samband med det valdes en ny styrelse. Till ordförande valdes Anna-Carin Pehrson och till vice ordförande valdes Christel Söderberg. Övriga namn i styrelsen är Maria Ragnarsson, Hans Barje, Claes Ekström, Pål Jebsen, Samir Taha, Patrik Björklund, Christer Åkerhielm samt Mikael Ahlborg. Alla val var enhälliga.

Verksamheten stärks ytterligare under 2019

Lidingö stads preliminära bokslut för 2018 har presenterats. Stadens ekonomi är god och vi är väl rustade för framtiden. Lidingö är en av landets bästa skolkommuner, äldreomsorgen har god tillgänglighet och Lidingö är en av landets tryggaste kommuner att bo och leva i. Lidingömajoriteten är dock inte nöjda. Under 2019 ligger fokus på att stärka kärnverksamheten ytterligare.

Värna Lidingös grönområden!

I måndags fattade kommunstyrelsen på Lidingö beslut om att stoppa de planer som tidigare har funnits på att bygga hyresrätter i Lojo. Moderaterna lovade i valet att värna Lidingö som en unik, grön ö och detta ligger helt i linje med det. Till vår förvåning valde Centerpartiet att sätta betong före grönområden och röstade för att förlänga planerna.