Årsmöte 2018

Bästa medlem, Härmed kallas du till årsmöte med Lidingömoderaterna, söndagen den 11 februari 2018. Vi har i år valt att vara på Skogshem & Wijk på Elfvik.

Risk att många företag på Lidingö måste stängas

Många privata företag inom välfärdssektorn på Lidingö riskerar att stängas om förslaget om begränsningar av vinster i välfärden antas. Regeringens eftergifter till Vänstern är en skadlig och förlegad vänsterpolitik från 60- och 70-talen.

Ett förslag för ett småskaligt och trevligt Lidingö centrum

Efter att samrådsförfarandet avseende Centrum/Torsvik etapp 1 avslutades under hösten, har vi arbetat vidare med hur samrådsförslaget ska revideras inför granskningsskedet, som är nästa steg i detaljplaneprocessen. Vi har tagit utgångspunkt i de synpunkter som lämnades som ett särskilt yttrande av majoriteten vid beslutet om samråd, och synpunkter som kommit in under samrådet.

DANIEL KÄLLENFORS FÖRSTANAMN PÅ LIDINGÖMODERATERNAS VALSEDEL 2018

Lidingömoderaterna har nu haft nomineringsstämma och därvid fastställt sin valsedel inför kommunalvalet 2018. Första namn på listan är Daniel Källenfors. Mötet gjorde också ett särskilt uttalande om att man vill att Daniel ska vara partiets officiella kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande (KSO).

Kallelse till nomineringstämma 2017

Härmed kallas samtliga medlemmar till Lidingömoderaternas nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktigevalet 2018.

Budget 2018

Vi stärker välfärden – och sänker skatten