Medlemsbrev december

Bäste Moderatmedlem, vi Lidingöbor kan lägga ett bra verksamhetsår bakom oss! Lidingö Stad har visat att med […]

Vad tycker du om Lidingö?

För Moderaterna är det viktigt att vi har en levande och relevant politik. Därför vill vi lyssna på Lidingöborna och ta till oss vad du som Lidingöbo tycker att vi ska prioritera.

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar – december

Lidingö stads budget, projekt-PM för Rudboda torg samt detaljplanen för Islinge förskola var tre viktiga frågor på kommunstyrelsens sammanträde i december. Här kan du se kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors kommentera de tre besluten.

Lidingös skolpeng högre än jämförbara kommuner

Den senaste tiden har en diskussion uppstått kring skolpengen till enskild huvudman på Lidingö med anledning av att Lidingömajoriteten har en nolluppräkning av skolpengen i sin budget. Med denna information vill vi klargöra en del fakta kring hur det ligger till med skolpengen på Lidingö. För 2020 kommer skolpengen generellt vara högre än snittet i våra jämförelsekommuner och speciellt förskolepengen ligger högre än alla jämförelsekommuner, förutom Danderyd i en kategori. Det beror på att skolpengen de senaste fem åren räknats upp med 15 procent.

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar – november

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) sammanfattar det senaste kommunstyrelsemötet. Bland annat kommer tiggeriförbudet börja tillämpas från den 1 december och en ny styrmodell samt budget för staden antogs.

Nymedlemsmöte den 19/11

Välkomna till Lidingö stadshus (Lokal Storholmen) kl 17.30 - 19.30 den 19/11.

Ordförandebrev Oktober

Det är många aktiviteter planerade framöver i Moderaterna på Lidingös regi. Ta en titt på det senaste ordförandebrevet från föreningsordförande Anna-Carin Pehrson i länken nedan. Hoppas att du vill dyka upp på någon av aktiviteterna framöver. Varmt välkommen!

Trygghet och skatter i fokus på partistämman

Den 17-20 oktober ägde Moderaternas partistämma rum på Aros Congress Center i Västerås. På plats för Lidingömoderaterna var Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Ida Drougge, riksdagsledamot, och Erik Raita, politisk sekreterare på Lidingö. Nedan kan du läsa ett referat av Erik Raita kring de politiska besluten från partistämman samt Lidingömoderaternas insatser på stämman.