Valspurtmöte på Järnet

Torsdag 23 augusti har vi valspurtmöte på Järnet kl 19:00. I puben en trappa upp drar Daniel Källenfors […]

Veckans moderat är Björn Rosén, som bor i Sticklinge.

Lidingömoderaterna skapar lokalt idrottsråd

Moderaterna på Lidingö tycker att idrotten spelar en viktig roll i samhället. De lokala idrottsföreningarna på Lidingö engagerar många barn, ungdomar och vuxna som gör en betydelsefull ideell insats. För att på bästa sätt kunna utforma en så bra lokal idrottspolitik som möjligt, har Lidingömoderaterna vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att skapa ett moderat idrottsråd. Där syftet är att skapa bättre kontaktyta mellan Lidingömoderaterna och de olika lokala idrottsföreningarna; för att öka lyhördheten och kommunikationen. Att i samklang med öns olika idrottsföreningar skapa underlag till en framgångsrik moderat lokal idrottspolitik.

Vilseled inte våra gymnasieungdomar

Lidingö ingår i en gymnasieregion Stockholm län där alla elever söker på samma villkor utifrån avgångsbetygen i årskurs 9. Med en gemensam gymnasieregion kan alla elever i Stockholmsområdet söka sig till olika skolor och utbildningar. Alla elever kan utifrån de egna betygen förverkliga sina studiedrömmar oavsett kommungräns. För att göra detta möjligt finns ingen närhetsprincip.

Vi behåller och utvecklar mötesplatserna i centrum

Under de senaste tre åren har Mötesplats centrum blivit alltmer uppskattad inte bara av de boende på Tor utan också av övriga Lidingöseniorer som nu utgör ca 75 % av besökarna. Beslutet att flytta mötesplats centrum till stadshuset har därför väckt starka känslor och ifrågasatts. Vi har lyssnat på våra seniorer och har nu beslutat att behålla en mötesplats för de boende på Tor.

Vi vill bygga en simhall för alla Lidingöbors behov

Moderaterna har fattat ett inriktningsbeslut att bygga en ny simhall i Dalénum som är cirka 4,5 ggr större än Gångsätrabadet. Den nya hallen kommer att ge mycket stor tillgänglighet för simskola, vattenlek, pensionärssimning, babysim, och för allmänhetens motionssimning.