EU-valet – ett ödesval för Europa och Lidingö

I söndags hade Moderaterna på Lidingö årsmöte och i samband med det så talade europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M) om det stundande Europaparlamentsvalet och att det är ett ödesval för Europa där protektionismen och populismen riskerar att breda ut sig ytterligare.

– Europavalet handlar om hur vi ska kunna hantera Europas problem och utmaningar liksom de hot vi står inför. Hanterar vi inte det lämnas fältet fritt och öppet för populismens krafter. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet står alla tre på populisters och extremisters sida i dessa frågor, och socialdemokraterna vet inte själva var de står, säger europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M).

Föreningsordförande Anna-Carin Pehrson (M) håller med Gunnar Hökmark (M) om att det är viktigt med fler moderater i Europaparlamentet och därför är det viktigt att många Lidingöbor går och röstar i valet.

– Vi är ett litet handelsinriktat land och med mer protektionism och populism blir det allt svårare för Sverige och Lidingö att stå starka. Moderaterna kommer göra vårt yttersta för att så många Lidingöbor som möjligt ska gå och rösta moderat i Europaparlamentsvalet. Med många moderater i Bryssel vet vi att Europa blir en tryggare plats att leva. Europeiskt samarbete är en säkerhet för bevarad fred i vår del av världen, säger Anna-Carin Pehrson (M), föreningsordförande för Moderaterna på Lidingö.

Gunnar Hökmark (M) poängterar alla de områden inom Europasamarbetet där det behövs mer moderat politik.

– De som väljs för Sverige måste stå upp för frihandel, reformer som ger jobb och tillväxt, en stark gemensam försvars- och säkerhetspolitik och ledarskap när det gäller digital utveckling och forskning. Det behövs också en förmåga att minska CO2-utsläpp med ekonomisk tillväxt och samla Europa kring en flyktingpolitik som underlättar för medlemsstaterna, säger Gunnar Hökmark (M),

För mer information:

Erik Raita, politisk sekreterare på Lidingö kommun

0768-22 12 22

erik.raita@moderaterna.se