Förnyad politik och förnyat ledarskap

Politikens roll är att värna om goda villkor som kommer hela samhället till del och som möjliggör för människor att utvecklas till allt de kan och vill vara.

Det är vitalt för mig att förnya kontraktet mellan Lidingöborna och politiken. Moderaterna är idag ett öppet parti i dialog med Lidingöborna. Denna öppenhet skall även prägla vårt sätt att arbeta och Lidingö stads sätt att bemöta och stödja medborgarna. Denna öppenhet skall även prägla dialogen med föreningslivet, olika intressegrupper och även andra partier. Stadens verksamhet skall i första hand svara på medborgarnas behov. Inom Moderaterna har denna nya öppenhet inneburit en kraftig förnyad representation i kommunfullmäktige efter valet med många nya engagerade krafter.

Byggpolitiken på Lidingö ska präglas av aktiv dialog, lyhördhet, transparens och kommunikation med Lidingöborna. Lidingö är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Lidingö skall försiktigt utvecklas samtidigt som dess unika särart skall bevaras. Den tidigare byggpolitiken har varit för expansiv. Det är inte ett självändamål att öka invånarantalet på Lidingö.

Stölder och inbrott har drabbat många, framför allt villaägare men sker även i flerbostadshus. Många kvinnor känner sig otrygga i motionsspåren i vår vackra natur. Många kan vittna om de problem och den otrygghet som finns på ön, inte minst bland barn och ungdomar. Utvecklingen är oacceptabel. Vi vill att den lokala polisen skall stärkas. Lidingöborna har rätt till trygghet, både till egendom, liv och hälsa.

Vi måste fortsätta att prioritera våra barn och deras utbildning. I den globala konkurrensen är kunskap och kompetens nyckelord för framgång. Våra elever uppnår mycket höga slutbetyg i årskurs 9 men det kan bli ännu bättre och vår ambition är att Hersby ska bli regionens bästa gymnasium.

Moderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin samt låga skatter. En välskött ekonomi lägger grunden för goda levnadsvillkor för Lidingös invånare. En välskött och god ekonomi bidrar också till positiva effekter för entreprenörskap, företagande och utbildning och därmed framväxten av nya jobb. Lidingö har en kommunalskatt som är högre än flera jämförbara kommuner i Stockholmsområdet. Genom att prioritera kommunens kärnuppgifter och fortsätta arbeta långsiktigt med kommunens effektivitet och professionalism finns det möjlighet att sänka skatten ytterligare.

Som nytillträdande kommunstyrelseordförande ser jag fram emot en givande dialog med Lidingöborna och söker förtroende för att leda Lidingö även nästa mandatperiod.

Daniel Källenfors (M)
Kommunstyreslens ordförande