Lidingömoderaterna skapar lokalt idrottsråd

Moderaterna på Lidingö tycker att idrotten spelar en viktig roll i samhället. De lokala idrottsföreningarna på Lidingö engagerar många barn, ungdomar och vuxna som gör en betydelsefull ideell insats. För att på bästa sätt kunna utforma en så bra lokal idrottspolitik som möjligt, har Lidingömoderaterna vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att skapa ett moderat idrottsråd. Där syftet är att skapa bättre kontaktyta mellan Lidingömoderaterna och de olika lokala idrottsföreningarna; för att öka lyhördheten och kommunikationen. Att i samklang med öns olika idrottsföreningar skapa underlag till en framgångsrik moderat lokal idrottspolitik.

Tanken är att kontinuerligt bjuda in företrädare för de olika idrottsföreningarna och ta del av de olika planer och önskemål som finns. Att i en gemensam dialog ta fram underlag för att på bästa sätt fördela de resurser som finns för idrotten på Lidingö.

Vi moderater förstår att det är de ideella krafterna som är centrala för att få ett levande idrottsliv, och att kommunen måste ha ett nära samarbete med föreningarna för att skapa goda förutsättningar för ett rikt idrottsliv.

“Med idrottsrådet får vi ett nytt bredare forum där vi kan tala direkt med idrottsföreningarna och gemensamt skapa bra förutsättningar för idrotten”, säger Daniel Källenfors. “Idrotten engagerar många på Lidingö och vi hoppas att ungdomar ska kunna fortsätta även i äldre ålder då det har väldigt positiv effekt på hälsan.”

Idrottsrådet kommer att utgöras av företrädare från Lidingömoderaternas styrelse och invalda moderata ledamöter till kommunfullmäktige samt moderata ledamöter av kommunstyrelsen.

Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett stärkt samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att utvecklas både avseende spets och bredd.

Hans Barje (M)
Daniel Källenfors (M)
Filip Svanberg (M)