Lidingös skolpeng högre än jämförbara kommuner

Den senaste tiden har en diskussion uppstått kring skolpengen till enskild huvudman på Lidingö med anledning av att Lidingömajoriteten har en nolluppräkning av skolpengen i sin budget. Med denna information vill vi klargöra en del fakta kring hur det ligger till med skolpengen på Lidingö. För 2020 kommer skolpengen generellt vara högre än snittet i våra jämförelsekommuner och speciellt förskolepengen ligger högre än alla jämförelsekommuner, förutom Danderyd i en kategori. Det beror på att skolpengen de senaste fem åren räknats upp med 15 procent.

Lidingö stad har sedan några år fem jämförelsekommuner som vi jämför oss med på olika områden. Dessa fem kommuner är Täby, Danderyd, Sollentuna, Solna och Österåker. Jämförelsekommunerna är borgerliga kommuner i norrort som alla är ledande i Sverige på olika områden och därmed kan anses vara framgångsrika.

När det gäller förskolepengen så ligger Lidingö i dag högre än fyra av fem jämförelsekommuner. Den femte kommunen Danderyd ligger vi högre än när det gäller barn 3-5 år, men marginellt lägre när det gäller barn 1-2 år. Om vi tittar på förskolepengen för 2020 (se tabell nedan) så ser vi att vi även under 2020 kommer ligga högre än samtliga av våra jämförelsekommuner när det gäller barn 3-5 år och näst högst när det gäller barn 1-2 år. Jämfört med snittet kommer vi ligga 6 procent högre bland de äldre barnen och 12 procent högre bland de yngre barnen.

Pengbelopp förskola enskild

huvudman 2020

Lidingö Solna Sollentuna Täby Österåker Danderyd Lidingö jmf med snittet
1-2 år heltid 170 552 142 635 153 488 140 260 154 411 170 664 12%
3-5 år heltid 125 610 121 951 125 398 110 374 111 381 120 713 6%

 

Skolpengen på Lidingö ligger också högt (se nästa sida). Efter nolluppräkningen ligger vi högre än snittet av jämförelsekommunerna i alla årskurser utom 1 och 2. I årskurs 1 och 2 ligger Lidingö marginellt under snittet. I förskoleklass har vi den högsta ersättningen av samtliga kommuner och ligger 33 procent över snittet. Även i årskurs 3, 4 och 5 ligger vi högst av samtliga kommuner.

Ersättningen för en elev i varje klass, 10 elever, uppgår på Lidingö till 864 143 kr. Motsvarande ersättning för medelvärdet för jämförelsekommunerna är 811 915 kr. Lidingös ersättning till de enskilda huvudmännen är i snitt 6% högre än jämförbara kommuner.

Pengbelopp förskoleklass och

grundskola enskild huvudman 2020

Lidingö

Solna Sollentuna Täby Österåker Danderyd

Lidingö jmf med snittet

Förskoleklass 75 123 59 794 74 306 46 210 56 749 45 410 +33%
Åk 1 75 123 69 724 82 468 70 859 75 803 82 184 -1%
Åk 2 75 123 69 724 82 468 70 859 75 803 82 184 -1%
Åk 3 87 562 69 724 82 468 70 859 75 803 82 184 +15%
Åk 4 87 562 76 859 82 468 70 859 81 705 82 184 +11%
Åk 5 87 562 76 859 82 468 70 859 81 705 82 184 +11%
Åk 6 94 022 83 411 99 322 85 253 98 297 82 184 +5%
Åk 7 94 022 83 411 99 322 85 253 98 297 99 509 +1%
Åk 8 94 022 83 411 99 322 85 253 98 297 99 509 +1%
Åk 9 94 022 83 411 99 322 85 253 98 297 99 509 +1%

 

Planen för 2021 är att räkna upp skolpengen med ca 2 procent. Det innebär att vi även framöver kommer ha en konkurrenskraftig skolpeng.

För mer information:

Erik Raita, politisk sekreterare i Lidingö stad

0768-22 12 22

erik.raita@lidingo.se