Nymedlemsmöte den 19/11

Välkomna till Lidingö stadshus (Lokal Storholmen) kl 17.30 - 19.30 den 19/11.

Vi vill särskilt välkomna alla nya medlemmar på detta möte. Vi börjar med att berätta lite om den moderata föreningen på ön och hur det fungerar i den lokala politiken. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors berättar sedan om hur arbetet i kommunen fungerar och vilka aktuella frågor som nu är viktiga för majoriteten och Moderaterna och aktuella i det kommunala arbetet.