Vi behåller och utvecklar mötesplatserna i centrum

Under de senaste tre åren har Mötesplats centrum blivit alltmer uppskattad inte bara av de boende på Tor utan också av övriga Lidingöseniorer som nu utgör ca 75 % av besökarna. Beslutet att flytta mötesplats centrum till stadshuset har därför väckt starka känslor och ifrågasatts. Vi har lyssnat på våra seniorer och har nu beslutat att behålla en mötesplats för de boende på Tor.

Vi vill bygga en simhall för alla Lidingöbors behov

Moderaterna har fattat ett inriktningsbeslut att bygga en ny simhall i Dalénum som är cirka 4,5 ggr större än Gångsätrabadet. Den nya hallen kommer att ge mycket stor tillgänglighet för simskola, vattenlek, pensionärssimning, babysim, och för allmänhetens motionssimning.

En budget för fler i arbete, digitalisering och högre skolresultat

Moderaterna presenterar ett starkt budgetdirektiv där Lidingöbornas välfärd är i fokus med stora satsningar på skolan och omsorgen. Prioriterade satsningar sker även för att få fler personer som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden in i arbete, påskynda digitaliseringen, förstärka skolresultaten och tryggheten i omsorgen för äldre och socialt utsatta.

Trygga Lidingö – polisstation på ön!

Polismyndigheten har nu beslutat det som vi varnade för i april - att stänga polisstationen på Lidingö. Det beslutet går i helt fel riktning. Tryggheten behöver öka, inte minska, och det gäller Lidingö såväl som resten av Sverige.

Möjligheten för samlingar på Tor ska finnas kvar

Vi har förståelse för att de som bor på Tor idag känner oro över att det kan bli svårt att ta sig till stadshuset för att ta del av samvaron där, när Mötesplats Centrum flyttar. Därför vill vi moderater säkerställa att det även inrättas en samlingslokal på Tor för dem som bor där.