Trygghet och skatter i fokus på partistämman

Den 17-20 oktober ägde Moderaternas partistämma rum på Aros Congress Center i Västerås. På plats för Lidingömoderaterna var Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Ida Drougge, riksdagsledamot, och Erik Raita, politisk sekreterare på Lidingö. Nedan kan du läsa ett referat av Erik Raita kring de politiska besluten från partistämman samt Lidingömoderaternas insatser på stämman.

Jag hinner inte ens kliva av bussen i Västerås den 18 oktober innan jag får höra av Daniel Källenfors att arbetet i utskottet om ekonomi och tillväxt som han deltagit i dagen innan blivit en framgång för Moderaterna i Stockholms län. De har lyckats pressa partistyrelsen att företräda både sänkt statlig inkomstskatt och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Visst, Daniel hade helst sett ett avskaffande av den statliga inkomstskatten helt, men nu lever tanken om hälften kvar av inkomsten på riktigt. Dessutom företräder partistyrelsen redan avskaffad värnskatt och flera jobbskatteavdrag. När det gäller skatteutjämningen så pressades också partiledningen av bland annat Daniel Källenfors till att staten ska ta större ansvar för utjämningen. Allt detta blev också verklighet på stämman där både Daniel och vår riksdagsledamot Ida Drougge höll anförande på ämnet.

När jag väl anländer till partistämman så är det lag och ordning som debatteras. Under stämman klubbas bland annat att kunna utvisa personer med uppehållstillstånd i Sverige om de begår brott som leder till längre än sex månaders fängelse. Dessutom tas flera beslut om högre straff, avskaffade straffrabatter och mer pengar till rättsväsendet. Det är ingen tvekan efter partistämman vilket parti som har den bästa politiken när det gäller lag och ordning.

I övrigt på stämman debatterades i stort sätt alla politikområden. Totalt hade över 300 motioner skickats in till stämman. Ett ämne som fick mycket utrymme som tidigare inte har haft så mycket plats på moderata partistämmor var miljön. Det fanns ett speciellt avsnitt på stämman för att debattera miljö och klimat samt att Ulf Kristersson lyfte klimatfrågorna i sitt linjetal. En klassiskt moderat tanke är att värna äganderätten och därmed säkerställa effektiva och framgångsrika miljöinsatser i stället för regeringens plakatpolitik.

När jag lämnade stämman på söndagen efter att ha följt många timmars debatt, pratat med många partikollegor både i Stockholms län och i övriga landet samt avnjutit en god middag på lördagen med efterföljande hålligång på dansgolvet, så kände jag att partiet är väl rustat för att möta framtidens samhällsproblem. Stämningen var också mycket god i partiet och de stora framgångarna på kommunal och regional nivå smittade av sig. Nu ska vi bara byta regering, senast 2022!

Erik Raita, politisk sekreterare på Lidingö