Veckans Moderat: Pauline Holst Blomqvist

Veckans moderat är Pauline Holst Blomqvist som bor i Hersby.

Ålder: 44
Bor: Hersby
Gör: Civilekonom med mångårig arbetslivserfarenhet av ledande befattningar inom internationellt och nationellt näringsliv, bank och finans.
Fritidsintressen: Familj & vänner, forskning, politik, musik och resor. Passionerad skidåkare.
Moderat sedan: Medlem i MUF under 80/90tal och därefter åter 2015
Förtroendeuppdrag i dag: Styrelseledamot i Lidingö Moderaterna, ersättare i Kultur & Fritidsnämnden
Plats på valsedeln: 9

Varför är du moderat?
Klassisk moderat politik är den ideologiska grund jag vilar på. Den bygger på demokratiska, sekulära och jämställda värderingar kombinerat med förståelse och respekt för vad som bygger och bibehåller en stark välfärdsstat; en nation i världsklass med en högutbildad konkurrenskraftig befolkning, som tillsammans bidrar mer till den gemensamma ekonomin och allmän trivsel än vad man de facto kostar samhället.

I gengäld ska staten ombesörja nationens säkerhet med en ordningsmakt som skyddar sina medborgare från yttre och inre hot, som förebygger brott och som har starka rättsvårdande instanser vilka utdömer straff i proportion till brottens allvar. Vidare ska medborgarna för sina hårt inarbetade skattepengar kunna åtnjuta högkvalitativ utbildning, omsorg och vård i världsklass för sig själva och sina barn samt känna trygghet i att det finns ett starkt fungerande socialt skyddsnät som bistår med hjälp om och när behov uppstår.

Fungerande infrastruktur samt utmärkta villkor för företagande, och därmed sysselsättning, är minst lika viktigt. Att försäkra och facilitera detta, samt att uppriktigt och ärligt representera sina väljares åsikter, är politikens primära uppgift och skyldighet.

Varför kandiderar du i kommunvalet?
Därför att människor behöver engagerar sig. Demokratin ligger i allas händer,  är tillgänglig för alla och är allas ansvar. Jag tröttnade på att klaga högljutt om samhällets förfall utan att själv verka för förändring och en bättre samhällsutveckling.

Dessutom råder det generellt brist på politiker som lyssnar och tar till sig invånarnas vilja och åsikter i tillräcklig utsträckning. Det är frapperande att styrningen tillåtits avvika från majoritetsbefolkningens uppfattning och vilja i så stor utsträckning inom så många viktiga områden, inte minst migration.

Glappet mellan politiken och folket finns och är allvarligt.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Migration & integration, trygghet, barn & jämställdhetsfrågor – Att höja ambitionsnivån inom alla områden. Vi nöjer oss alldeles för lätt och lägger ribban för lågt.  Menar vi allvar med att vi ska ha den bästa skolan måste vi också se till att det blir så. Det bygger på att alla måste anstränga sig och kraven öka samtidigt som svagare elever behöver specifikt stöd för bästa förutsättningar och resultat utan att det drar ner och påverkar våra nationella resultat och konkurrenskraft i sin helhet.

Ska vi ha ett tryggare samhälle behöver vi gå till botten med den underliggande dynamiken och adressera roten till det onda. Må vara socioekonomiska orsaker och/eller kulturellt betingade värderingar.

Det finns inte utrymme för önsketänkande och heller inga genvägar.

Menar vi allvar med en fungerande integration behöver alla människor jobba och anstränga sig för att bli en del av samhället. Inget är gratis för någon, det finns alltid någon som betalar. Det ska vara slut med slöseriet av människors skattemedel.  Det är dags att se till att vi använder våra gemensamma resurser ansvarsfullt och i proportion till människors egen insats, inte för passivitet eller familjebyggande man inte själv kan försörja.

Att man tar seden dit man kommer och anpassar sig till demokrati, sekularitet och jämställdhet är och ska vara en självklarhet.

Att människors ska bemötas utefter sitt agerande och individuella insats, och inte utefter etnicitet, är precis lika självklart.  

Var man kommer ifrån är i mina ögon irrelevant, att bidra positivt till samhället, dess finansiering och utveckling, är det väsentliga.

 

 

Vad är det bästa med Lidingö?
Lidingö är en fantastisk plats och kommun med stor känsla av gemenskap. Här bryr man sig om och lägger sig i, diskuterar, hälsar, samtalar och hjälper varandra. Barnen och det aktiva friluftslivet står i centrum för många och kombinationen av närhet till vatten, natur och storstad är en oslagbar tillgång för alla åldrar.

Lidingö är unikt; en grönskande välmående småstad 10 minuter från huvudstadens kärna.