Vi vill bygga en simhall för alla Lidingöbors behov

Moderaterna har fattat ett inriktningsbeslut att bygga en ny simhall i Dalénum som är cirka 4,5 ggr större än Gångsätrabadet. Den nya hallen kommer att ge mycket stor tillgänglighet för simskola, vattenlek, pensionärssimning, babysim, och för allmänhetens motionssimning.

Vi vill bygga en stor bassäng, 25×25 meter, med 10 banor, vilket ska jämföras med den bassäng som finns idag som är 25 meter och har 4 banor. Det kommer även att finnas ett familjebad där barn och unga som vill leka inte riskerar att kollidera med simmare. Dessutom kommer vi att bygga en mindre träningsbassäng för de som behöver extra värme och höj- och sänkbart golv.

Det kommer att finnas stora möjligheter för Lidingös simklubb att utveckla sin verksamhet med en bassäng som är 25 meter lång och har 10 banor, även om viss träning och tävling som kräver en 50-metersbassäng medför att man måste lämna ön. Den utredning som staden har gjort visar att de planerade ytorna kommer ge gott om plats för föreningarna och Lidingöborna.

Att bygga en ny simhall innebär att vi låser oss för en stor fast kostnad i uppemot 40 år, en kostnad som i sämre tider riskerar att ge undanträngningseffekter för andra idrotter och verksamheter. Det är därför viktigt att vi bygger en hall för de långsiktiga behov som finns och att vi varken överinvesterar eller underinvesterar.

Kostnaderna för badet hamnar till största del på skatten och drabbar därmed även de som inte använder badet. Det är därför ett särskilt stort ansvar att fatta ett balanserat beslut, som tar hänsyn till nuvarande och framtida behov och samtidigt hushållar med Lidingöbornas pengar.

Det finns politiker som i valtider vill ”var den goda fen”, som tycker att Lidingöborna är ”värda” en stor 50-metersbassäng. En ökning av bassänglängden från 25 till 50 meter innebär att investeringskostnaden ökar med cirka 46 mkr och den årliga kostnaden för skattebetalarna ökar med cirka 3,4 mkr per år, vilket är ett betydande belopp att satsa på en fritidsverksamhet.

Vissa politiker har underkänt kostnadskalkylen och menar att Lidingö kan bygga billigare än andra kommuner. Andra har underkänt behovsanalysen. Det går naturligtvis att föra resonemang kring detta, men att utan nya fakta underkänna en seriös utredning och basera stora investeringsbeslut på lösryckta och overifierade antaganden, är inte ett seriöst förhållningsätt.

Vi är nöjda med att alla som bor på Lidingö ska få mycket bättre möjligheter att simma, bada och motionera. Vi är glada att vi nu är redo att fatta ett beslut som innebär att Lidingöborna kan få en fin simhall med gott om plats för såväl nuvarande som framtida behov.

Daniel Källenfors (M)
Hans Barje (M)
Ulf Geijer (M)