Peter Lönnqvist : Ersättare Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen och vice ordförande i Omsorgs- & socialnämnden

Peter Lönnqvist

Ersättare Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen och vice ordförande i Omsorgs- & socialnämnden

peter@vision.nu 070-7716350
Facebook Twitter
Christel Söderberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden, Vice ordförande Föreningsstyrelsen

Christel Söderberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden, Vice ordförande Föreningsstyrelsen


Facebook Twitter
Pauline Holst Blomqvist : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden

Pauline Holst Blomqvist

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden

pauline.holst@hotmail.com
Facebook Twitter
Christer Åkerhielm : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

Christer Åkerhielm

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen

christer.akerhielm@swipnet.se 070-966 30 02
Facebook Twitter
Lillebil Stuart : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Lillebil Stuart

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

lillebil.stuart@gmail.com 070 604 03 22
Facebook Twitter
Arvid Wahlgren : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Arvid Wahlgren

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

arvid.wallgren@telia.com
Facebook Twitter