Omsorgs- & socialnämnden

Peter Lönnqvist : Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen och Vice ordförande i Omsorgs- & socialnämnden

Peter Lönnqvist

Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen och Vice ordförande i Omsorgs- & socialnämnden

peter@vision.nu 070-7716350
Facebook Twitter
Christel Söderberg : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden och Ledamot Föreningsstyrelsen

Christel Söderberg

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Omsorgs- & socialnämnden och Ledamot Föreningsstyrelsen


Facebook Twitter
Pauline Holst Blomqvist : Ledamot Kommunfullmäktige och Ledamot Omsorgs- & socialnämnden

Pauline Holst Blomqvist

Ledamot Kommunfullmäktige och Ledamot Omsorgs- & socialnämnden

pauline.holst@hotmail.com
Facebook Twitter
Lillebil Stuart : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Lillebil Stuart

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

lillebil.stuart@gmail.com 070 604 03 22
Facebook Twitter
Ebba Didring Adelsohn : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Ebba Didring Adelsohn

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden


Facebook Twitter
Arvid Wahlgren : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Arvid Wahlgren

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

arvid.wallgren@telia.com
Facebook Twitter
Fredrik Börjesson : Ersättare Omsorgs- & socialnämnden

Fredrik Börjesson

Ersättare Omsorgs- & socialnämnden


Facebook Twitter