Daniel Källenfors sammanfattar – april

Kommunstyrelsen i april hölls digitalt för att minska smittspridningen av Coronaviruset. På mötet beslutades det om en ny handbollshall i Gångsätra, att ansöka om dispens från strandskyddet för att Ekholmsnäs golf ska kunna flytta två hål samt att stadens årsredovisning godkändes. Se Daniel Källenfors sammanfattning nedan!