Information från Lidingömoderaterna samt presentation av vår nya styrelse

Anna-Carin Pehrson, lidingömoderaternas ordförande

Bästa Moderatmedlem,

Under omständigheterna så hoppas vi att ni alla har hälsan och fått njuta av det vackra vårvädret. Vi kan konstatera att Coronavåren 2020 fortsätter ett tag till, uthållighet och tålamod prövas dagligen i vår nya värld. Vi skriver historia, skolelever kommer i framtiden att läsa om den här perioden vi nu upplever.

Vi vet inte hur framtiden kommer se ut, det enda vi vet är att vi nu går igenom stora paradigmskiften både i det privata, det offentliga och näringslivet. Sätten vi lever på, reser, arbetar och interagerar kommer med sannolikhet  förändras. Man kan ju fråga sig om vi ska fortsätta hantera livsmedel på det sätt vi gör idag med många och långa transporter runt vår jord?

Föreningens arbete har också ändrats. Vi har inte kunnat bjuda in er medlemmar till möten som vi är vana vid och vår målsättning att kampanja på olika torg varje månad för att träffa Lidingöbor och prata politik har uteblivit.  Däremot har vårt inre arbete inte stått stilla, tvärtom har vi arbetat mer än vanligt genom våra aktiva grupper.

Vi har också genomfört en del förändringar i vår styrelse och jag vill passa på att berätta kort om våra ledamöter.

  • Hans Barje omvald, nu som vice ordförande
  • Samir Taha omvald, nu som sekreterare
  • Louisa Azizi nyvald, kassör och webbansvarig, aktiv i MUF Lidingö samt läkarstudent på Karolinska institutet
  • Christel Söderberg omvald, nu som medlemsansvarig tillsammans med 
  • Philip Hallberg nyvald, ordförande för MUF Lidingö och student på Viktor Rydberg Gymnasium 
  • Nina Rokan nyvald, även hon medlemsansvarig, egenföretagare och arbetar med invandringsfrågor
  • Claes Ekström omvald, fortsätter som enkätansvarig
  • Christer Mohlin nyvald, sekreterare för politisk handlingsprogram 2022
  • Pål Jebsen omvald, nu som kampanj och kommunikationsansvarig med stöd av
  • Philip Maras nyvald, aktiv i MUF som i vår tar studenten från Hersby gymnasium för att läsa vidare vid universitet i höst

Analysarbetet med enkäten pågår för fullt. På styrelsemötet i maj kommer vi att besluta om fokusområden, ansvariga för repseptive fokusområden och tidsplan för förankringsprocessen. Resultatet av enkätarbetet ska leda till en ny handlingsplan som beslutas vid nästa årsmöte.

Vi får inte glömma att allt vi gör nu är viktigt inför valrörelsen 2022!

Vi arbetar mycket aktivt med att utveckla vår kommunikation utåt i samhället. Sociala media spelar nu allt viktigare roll under de orostider vi lever i. Att synas och höras blir än viktigare då vi inte längre ses i fysiska möten.

Olika former av Facebook, Instagram, bloggar och ett informationsblad till alla hushåll kommer att vidareutvecklas. Här är alla uppslag välkomna! Kontakta gärna Pål eller mig.

Håll ut och håll er friska!

Anna-Carin Pehrson
Ordförande, Lidingömoderaterna