Lidingömoderaternas Medlemsbrev #1

Bästa Moderatmedlem,

2020 har helt överskuggas av Coronapandemin och dess följder. Det kommer ta många år att återhämta sig, även på Lidingö. Vår målsättning är oförändrad. Vi skall vara Sveriges mest välskötta kommun!

Coronapandemin slog till med hela sin kraft under mars månad och har sedan dess präglat hela världen, så också Lidingö. Vi var en av de första kommunerna att aktivera kommunen centrala krisledning för att snabbt och effektivt kunna hantera de nya frågeställningarna. Lidingö stads fokus har legat på att dels bistå omsorgen på alla sätt vi kan, dels säkerställa att så få som möjligt av våra äldre drabbas av sjukdomen. Redan i ett tidigt skede iordningställdes Högsätrahuset för att fungera som vårdinrättning för de äldre på Lidingö som blivit smittade.

Regeringens strategi att bekämpa covid-19 har hela tiden utmålas som den enda rätta. Alla andra länder i världen har fel och vi, Sverige, är det enda landet som har rätt. Nu börjar strategin mer och mer ifrågasättas på bred front. Dödstalen ligger idag i början på juni på 6:e högsta i världen per capita. Vi har en regering som är oförmögen att arbeta fram en ny strategi med masstestning och smittspårning. I allt som varit tungt under våren har Moderaterna stått upp och hållit en stabil linje. Moderaterna har visat styrka att reagera och komma med konkreta förslag till förändringar och jagat en regering som är oförmögen att agera.

Moderaterna har också visat likadan styrka på Lidingö i den lokala politiken.

År 2020 började med att Lidingömajoriteten lade en budget med fokus på kärnverksamheten, ordning i ekonomin och som möjliggjorde en skattesänkning på 30 öre. Därmed uppfyllde vi löftet till Lidingöborna om en skattesänkning på 50 öre under mandatperioden. Vi har ändrat kommunens styrmodell och ledning det sista året. Samtidigt har kvaliteten i skolan och övrig verksamhet förbättras. Medarbetar trivseln ökat för kommunens anställda. Högre kvalitet i servicen och samtidigt lägre skatt är bra moderat politik.

Gymnasieskolorna har varit stängda sedan i mars. Distansundervisning har överlag fungerat väl och det har märkts att vi är årets digitaliserings kommun. Våra lärare har varit fantastiska!

Som följd av Coronapandemin har flera företag och föreningar på Lidingö drabbats hårt ekonomiskt. Lidingö stad har försökt på en rad olika sätt att stötta näringslivet på ön. Bland annat har en av stadens bilar lånats ut till Lidingö Näringsliv så att hemleveranser av olika slag kan göras. Staden har också gett uppskov på hyresbetalningar, tillsynsavgifter med mera. Föreningslivet har i år fått sitt aktivitetsstöd utbetalt i förskott för att säkerställa goda möjligheter till sysselsättningar på fritiden för barn och unga.

Det mest konkreta för Lidingöborna sista halvåret är nog ombyggnation av Vallen till 400m bana och en ny fullstor idrottshall i Torsvik. Vi har en investeringsskuld inom idrottssegmentet som vi nu arbetar långsiktigt med att lösa.

Vad gäller Lidingö Centrum fortsätter dialogen med ägaren. De finansiella förutsättningarna för handelsytor redan innan Corona har gjort att ägaren ser över alternativa utvecklingsstrategier. Vi återkommer om detta.

Vi har gått ut med en markanvisningstävling för Högsätra där vi söker efter exploatörer som vill utveckla området till ett högattraktivt område med höga kvalitetskrav. Området kring gamla Lidingö Sjukhus skall bli ett trivsamt bostadsområde med ett hus för vård och omsorg.

Moderatföreningen och våra förtroendevalda i Stadshuset arbetar mycket nära varandra. Genom att vår förening växer kontinuerligt så bygger vi vår styrka för framtiden. Ett viktigt redskap för framtiden är det arbete som dominerats av en stor enkät vi har genomfört. Vi har nu ett grundligt arbetsmaterial med analysresultat ifrån enkätsvaren och även material ifrån alla de öppna svaren samt resultaten ifrån de samtliga djupintervjuer. Vi återkommer med detaljer men Lidingöborna trivs väldigt bra på Lidingö vilket är trevligt med tanke på att moderaterna alltid har styrt ön.

Vi går nu vidare i fas 2 med arbetsgrupper inom olika politikområden med detaljerade tidsplaner att följa. Medlemmarna kommer bjudas in för dialog och inspel i processen. Arbetet ska mynna ut i en ny politisk handlingsplan och redovisas på nästa årsmöte som sker den 21:e februari 2021, då beslut skall fattas.

Kommunikation är A och O i politik.

Vi måste höras, synas och lyssna in för att kunna fatta bra beslut. Många av oss under våren fått lära in nya digitala arbetsformer. Moderaterna var drivande i länet till beslutet att kunna ha nämndmöten digitalt. Det är viktigt för demokratin att verksamheten kan fortsätta fungera trots utmaningarna.

Nedan olika digitala plattformar för moderat politik;

  •  Vi har under våren haft kommande både ”webbinarium” d.v.s föreläsningar och utbildningar digitalt. Som medlem kan du ta del av dem via intranätet på moderaterna.se. Där kan du se och lyssna på våra moderata talesmän för olika områden på riksnivå.
  • För dig som vill följa moderata nyheter i länet finns ”lag08” på Facebook. En sluten grupp endast för medlemmar och vill du gå med skriv till Anna-Carin så släpper hon in dig.
  • Vår egen webbsida, lidingömoderaterna.se arbetar med att täcka vad som sker i föreningen. Använd vår webbsida som hela tiden utvecklas!
  • Lidingömoderaternas Facebooksida är också viktig. Glöm inte bort att dela inläggen och bjuda in dina vänner att ”gilla” moderaterna. Det är ett bra verktyg för oss att nå ut med vår politik.

Digitaliseringen fortsätter med oförminskad kraft och har givit oss möjlighet att kommunicera och informera snabbt till mycket låga kostnader. Trots det vill vi undersöka möjligheten att komplettera detta med ett tryckt Informationsblad.

Vi längtar alla efter att kunna ses fysiskt och prata politik. Vårt nuvarande sätt att leva känns så torftigt. I skrivande stund vet vi inget om pandemins utveckling efter sommaren, men vi planerar ett medlemsmöte den 12:e september på någon av våra konferensgårdar där vi skulle ha möjlighet att ses utomhus och givetvis samtidigt respektera då gällande rekommendationer.

Vi återkommer med en inbjudan och hoppas verkligen att vårt möte kan bli av!

Anna-Carin Pehrson                            Daniel Källenfors

Ordf. Lidningömoderaterna            Kommunstyrelsens Ordf.