Carl Östring : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen, Vice ordförande Utbildningsnämnden

Carl Östring

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen, Vice ordförande Utbildningsnämnden

carl.ostring@traction.se
Facebook Twitter
Anna-Carin Pehrson : Ordförande Föreningsstyrelsen, Ledamot Utbildningsnämnden

Anna-Carin Pehrson

Ordförande Föreningsstyrelsen, Ledamot Utbildningsnämnden

acpehrson@hotmail.com 070-619 42 68
Facebook Twitter
Erik Centerlind : Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden, Ordförande MUF Lidingö

Erik Centerlind

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden, Ordförande MUF Lidingö

erik.centerlind@gmail.com 0708508812
Facebook Twitter
Peter Lönnqvist : Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden,

Peter Lönnqvist

Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildningsnämnden,

peter@vision.nu 070-7716350
Facebook Twitter
Louisa Azizi : Ersättare Utbildningsnämnden

Louisa Azizi

Ersättare Utbildningsnämnden

louisa.s.azizi@gmail.com
Facebook Twitter
Mikael Ahlborg : Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Utbildningsnämnden

Mikael Ahlborg

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Utbildningsnämnden

mickeahlborg@gmail.com
Facebook Twitter