Valberedningen

Peter Lönnqvist : Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen och Vice ordförande i Omsorgs- & socialnämnden

Peter Lönnqvist

Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen och Vice ordförande i Omsorgs- & socialnämnden

peter@vision.nu 070-7716350
Facebook Twitter
Henrik Forsberg :

Henrik Forsberg


Facebook Twitter
Erik Centerlind : Ledamot Kommunfullmäktige och Ledamot Utbildningsnämnden

Erik Centerlind

Ledamot Kommunfullmäktige och Ledamot Utbildningsnämnden

erik.centerlind@gmail.com 0708508812
Facebook Twitter
Pauline Holst Blomqvist : Ledamot Kommunfullmäktige och Ledamot Omsorgs- & socialnämnden

Pauline Holst Blomqvist

Ledamot Kommunfullmäktige och Ledamot Omsorgs- & socialnämnden

pauline.holst@hotmail.com
Facebook Twitter
Marcin Zakowicz : Ledamot Kultur- och fritidsnämnden och Ersättare Miljö- & Stadsbyggnadsnämnden

Marcin Zakowicz

Ledamot Kultur- och fritidsnämnden och Ersättare Miljö- & Stadsbyggnadsnämnden


Facebook Twitter
Therese Carlborg : Ersättare Kommunfullmäktige och Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

Therese Carlborg

Ersättare Kommunfullmäktige och Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

therese.carlborg@gmail.com
Facebook Twitter